Upłynął termin - regulamin ucpg

Przypominamy, że 9 lutego br. upłynął termin na dostosowanie przez Rady Gmin uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.Nowością w regulaminie jest określenie minimalnej częstotliwości opróżniania…

Biogazownie – element dywersyfikacji energetycznej gmin

Wspólnie z Izbami Rolnicznymi: Podlaską oraz Podkarpacką organizujemy dedykowane spotkania dla podlegających im gmin ich oraz przedstawicieli. Webinary przedstawiają kwestie związane z biogazowniami jako elementem dywersyfikacji energetycznej gmin.Zarówno mieszkańcy, przedsiębiorstwa,…

Ogłaszamy ciekawy transfer!

Z przyjemnością ogłaszamy niezwykle ciekawy transfer! Wysokiej klasy specjalista – Bartosz Sierżęga dołącza do naszego zespołu, tym samym obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego! Bartosz ukończył kierunek Inżynieria…