Akademia Edukacji Środowiskowej

AKADEMIA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

Akademia Edukacji Środowiskowej to projekt stworzony z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Inicjatywa powstała w celu poszerzenia świadomości środowiskowej i ekologicznej urzędników oraz przekazaniu wiedzy z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, prawa urzędniczego i nie tylko. Tematyka szkoleń tworzona jest we współpracy z ekspertami, specjalistami oraz wykładowcami z różnych dziedzin. 

POZNAJ NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Kliknij w grafikę i sprawdź kto poprowadzi szkolenia!

PLAN WYKŁADÓW AKADEMII

Zapisy odbywają się w Programie Aquarius

Gminy, które nie korzystają z systemu Aquarius, a chciałyby wziąć udział w webinarach prowadzonych przez gości specjalnych:
zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy info@e-awos.pl

CZERWIEC 2024

Przeglądy i uchwały aglomeracyjne - od A do Z

04.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: mgr inż. Helena Goderska

Warunki kontroli podmiotów gospodarki odpadami komunalnymi wyłączonych z systemu gminnego

06.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Adam Rogaliński

Szczelny system opłaty GOK?

13.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: Iwona Dorota Kudaj

Poziomy recyklingu i edukacja mieszkańców

18.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Karol Kaliński

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z perspektywy samorządów

20.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: dr Agnieszka Majer

Skuteczna kontrola nieruchomości pod kątem jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wydawanie decyzji administracyjnych wyliczających opłatę podwyższoną

25.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: mgr inż. Olga Goitowska

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi - szanse, zagrożenia i wyzwania dla samorządów lokalnych, oczyszczalni ścieków i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

27.06.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

W ramach Akademii będą realizowane 45-minutowe szkolenia wraz z 30-minutową częścią poświęconą na pytania i odpowiedzi. Po zakończonych spotkaniach, użytkownicy Programu uzyskają możliwość obejrzenia nagrania, które umieszczone zostanie w Programie Aquarius

Po ukończeniu określonej liczby szkoleń w danej dziedzinie (w ciągu roku), uczestnik uzyska imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę w tym zakresie. To idealna okazja, aby poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności!

DODATKOWO:
🟢 Co miesiąc będą pojawiać się doświadczeni GOŚCIE SPECJALNI z ogromną wiedzą oraz niezwykle ważnymi i ciekawymi tematami spotkań.