Akademia Edukacji Środowiskowej

AKADEMIA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

Akademia Edukacji Środowiskowej to projekt stworzony z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Inicjatywa powstała w celu poszerzenia świadomości środowiskowej i ekologicznej urzędników oraz przekazaniu wiedzy z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, prawa urzędniczego i nie tylko. Tematyka szkoleń tworzona jest we współpracy z ekspertami, specjalistami oraz wykładowcami z różnych dziedzin. 

POZNAJ NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Kliknij w grafikę i sprawdź kto poprowadzi szkolenia!

PLAN WYKŁADÓW AKADEMII

Zapisy odbywają się w Programie Aquarius

Gminy, które nie korzystają z systemu Aquarius, a chciałyby wziąć udział w webinarach prowadzonych przez gości specjalnych:
zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy info@e-awos.pl

LUTY 2024

Na czym polega dostęp do informacji publicznej - co można, a jakich danych i informacji nie wolno udostępniać

27.02.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Adwokat Arkadiusz Niewiada

Jak przygotować się do sprawozdania rocznego, wykorzystując wzór zaproponowany przez Wody Polskie

29.02.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

MARZEC 2024

Sprawozdanie roczne organu gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi cz. 1

05.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: Iwona Dorota Kudaj

Kontrole w zakresie nieczystości ciekłych - planowanie, realizacja, podsumowanie

07.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

Sprawozdanie roczne organu gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi cz. 2

12.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: Iwona Dorota Kudaj

Jak przygotować gminny plan zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych?

14.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Zenon Świgoń

Odzysk wody ze ścieków małymi krokami

19.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadząca: dr Klara Ramm

Bieżąca organizacja i funkcjonowanie PSZOK - cz. 3

21.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Karol Kaliński

Uchwały rad gmin w zakresie nieczystości ciekłych - minimalna częstotliwość, górna stawka, inne sposoby dokumentowania obowiązków z art. 5 ust. 1 pkt. 3b

26.03.2024

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

W ramach Akademii będą realizowane 45-minutowe szkolenia wraz z 30-minutową częścią poświęconą na pytania i odpowiedzi. Po zakończonych spotkaniach, użytkownicy Programu uzyskają możliwość obejrzenia nagrania przez następne 2 tygodnie. 

Po ukończeniu określonej liczby szkoleń w danej dziedzinie (w ciągu roku), uczestnik uzyska imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę w tym zakresie. To idealna okazja, aby poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności!

DODATKOWO:
🟢 Co miesiąc będą pojawiać się doświadczeni GOŚCIE SPECJALNI z ogromną wiedzą oraz niezwykle ważnymi i ciekawymi tematami spotkań.
🟢 Raz w kwartale organizowana będzie DEBATA EKSPERCKA, w której wezmą udział specjaliści, poruszając istotne tematy z różnych dziedzin. W trakcie debaty będzie można zadawać pytania naszym ekspertom!