Akademia Edukacji Środowiskowej

AKADEMIA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

Akademia Edukacji Środowiskowej to projekt stworzony z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Inicjatywa powstała w celu poszerzenia świadomości środowiskowej i ekologicznej urzędników oraz przekazaniu wiedzy z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, prawa urzędniczego i nie tylko. Tematyka szkoleń tworzona jest we współpracy z ekspertami, specjalistami oraz wykładowcami z różnych dziedzin. 

PROJEKT BEZPŁATNY DLA GMIN KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU AQUARIUS

SPECJALNA OKAZJA! TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA

DOSTĘP DO AKADEMII BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH SAMORZĄDÓW

 
CZY GMINA, KTÓRA NIE POSIADA PROGRAMU MOŻE UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIACH?
TAK! W przypadku gmin, które nie korzystają z systemu, uczestnictwo:
– w
jednym szkoleniu to koszt 350 zł netto,
– dostęp miesięczny do Akademii 1000 zł netto.
Dla gmin będących członkami związków gminnych patronujących Akademię przewidujemy specjalny rabat. Prosimy wówczas o kontakt w celu dalszych ustaleń.

W ramach Akademii będą realizowane 45-minutowe szkolenia wraz z 30-minutową częścią poświęconą na pytania i odpowiedzi. Po zakończonych spotkaniach, użytkownicy Programu uzyskają możliwość obejrzenia nagrania przez następne 2 tygodnie. 

Po ukończeniu określonej liczby szkoleń w danej dziedzinie (w ciągu roku), uczestnik uzyska imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę w tym zakresie. To idealna okazja, aby poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności!

DODATKOWO:
🟢 Co miesiąc będą pojawiać się doświadczeni GOŚCIE SPECJALNI z ogromną wiedzą oraz niezwykle ważnymi i ciekawymi tematami spotkań.
🟢 Raz w kwartale organizowana będzie DEBATA EKSPERCKA, w której wezmą udział specjaliści, poruszając istotne tematy z różnych dziedzin. W trakcie debaty będzie można zadawać pytania naszym ekspertom!

POZNAJ NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Kliknij w grafikę i sprawdź kto poprowadzi szkolenia!

PLAN WYKŁADÓW AKADEMII

Zapisy odbywają się w Programie Aquarius
Dla gmin, które nie korzystają z Programu – zgłoszenia mailowo na info@e-awos.pl

WRZESIEŃ 2023

Biogazownia gminna jako element samowystarczalności energetycznej.
Czy gminie się to opłaca?

21.09.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Piotr Tarnowski

Środki Unii Europejskiej na lata 2021-2027
a polityka regionalna i lokalna.
Kierunki, założenia, zasady.

26.09.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: dr Maciej Dudziak

Rehabilitacja sieci wodociągowej.
Jak zapewnić prawidłową jakość wody dostarczanej mieszkańcom?
Na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać.

28.09.2023

Godzina: 9:00

Prowadząca: dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka

PAŹDZIERNIK 2023

Fakultatywne uchwały organów stanowiących w zakresie organizacji gospodarki ściekowej - inny sposób dokumentowania, przejęcie przez gminę obowiązku

03.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

GOŚĆ SPECJALNY

Oferta finansowa NFOŚiGW dla JST wobec wyzwań stawianych przez politykę
klimatyczną i energetyczną

05.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Mirowski

Bezpieczeństwo wodne gmin. Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków

10.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: dr Klara Ramm

Sytuacja nieruchomości niezamieszkałych oraz „mieszanych” objętych gminnym systemem odbiorowym

12.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Iwona Dorota Kudaj

Prawo urzędnicze w administracji samorządowej

17.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: dr Jacek Szczot

Zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach poś oraz transport nieczystości ciekłych

19.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

GOŚĆ SPECJALNY

Nowelizacja ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
a inwestycje środowiskowe

24.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Olgierd Dziekoński

Sytuacja nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem odbiorowym (umowa, decyzja z art. 6 ucpg)

26.10.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Iwona Dorota Kudaj

LISTOPAD 2023

Procedury związane z budową i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków

07.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Zenon Świgoń

Rola i funkcjonowanie PSZOK oraz punktów napraw w gminnym systemie gospodarki odpadami

09.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Karol Kaliński

GOŚĆ SPECJALNY

Wnioski z raportu dotyczącego sytuacji na rynku odpadów komunalnych w Polsce i ich wpływ na modyfikację/ewaluację gminnych systemów gospodarki odpadami

14.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: dr hab. inż. Krystian Szczepański

Przejęcie przez gminę obowiązku opróżniania zbiornika bezodpływowego oraz osadnika w instalacji poś - procedura wyzowu zastępczego

16.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Paweł Koprowski

Infrastruktura wodno-ściekowa jako element systemu zarzadzania kryzysowego
i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gmin

21.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: dr Klara Ramm

Rolnicze wykorzystanie nieczystości ciekłych
i osadów komunalnych

23.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: Jan Kolbusz

Wprowadzenie do problematyki jakości powietrza w Polsce

28.11.2023

Godzina: 9:00

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

DEBATA EKSPERCKA

30.11.2023

Godzina: 9:00

PLAN WYKŁADÓW NA GRUDZIEŃ W PRZYGOTOWANIU