Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego PM10 w powietrzu na terenie powiatu poznańskiego

W dniu dzisiejszym może wystąpić ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu poznańskiego❗️
Zalecane jest m.in. zrezygnowanie z aktywności na zewnątrz.

W tej sytuacji, warto jednak pochylić się nad problemem smogu 💨 w naszym kraju, powodem występowania, a następnie rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza.

💭 Łatwiej zapobiegać niż zwalczać…

ℹ️ Informacja na podstawie pomiarów jakości powietrza wykonywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.