Rośliny energetyczne

Rośliny energetyczne  Uprawy energetyczne to uprawy roślin prowadzące do pozyskania biomasy na cele energetyczne, czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana…