Home

ZAUFANY PARTNER POLSKICH SAMORZĄDÓW

WEBINARY I SZKOLENIA
01.02.2023

ANKIETA SPRAWOZDAWCZA
KPOŚK ZA 2022 R. – NOWY WZÓR

VI termin: 12:00
02.02.2023
9:00

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
– PROWADZENIE KONTROLI

13.02.2023
11:00

PROGRAM AQUARIUS – PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI

CYKL ZAPYTAJ EKSPERTA
AKTUALNOŚCI

31.01.2023

Kolejne gminy dołączyły do Programu Aquarius!

ŁUKASZ (6)

26.01.2023

VI TERMIN webinaru dot. nowego wzoru ankiety sprawozdawczej KPOŚK

23.01.2023

V TERMIN webinaru dot. nowego wzoru ankiety sprawozdawczej KPOŚK

17.01.2023

Informacja! IV TERMIN webinaru dot. nowego wzoru ankiety sprawozdawczej KPOŚK

12.01.2023

Ankieta sprawozdawcza KPOŚK za 2022 r. – nowy wzór

NASZA OFERTA

Kliknij w interesującą Cię ofertę i dowiedz się więcej!

previous arrow
ANALIZY RYZYKA UJĘĆ WODY
PLANY BEZPIECZEŃSTWA WODY
PROGRAM AQUARIUS
ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH KOMUNALNYCH
PRZEGLĄD AGLOMERACJI, WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE 91/271/EWG
WYZNACZANIE, UZGADNIANIE I ZAOPINIOWANIE AGLOMERACJI Z RZGW ORAZ RDOŚ
TARYFY
WODNO-ŚCIEKOWE
OPERATY
WODNOPRAWNE
ANALIZY FINANSOWE,
STUDIUM WYKONALNOŚCI, PFU
STRATEGIE, PLANY
PROGRAMY ROZWOJOWE
ATANOX
STACJA UZDATNIANIA POWIETRZA
BIOGAZOWNIE
ROLNICZE I PRZEMYSŁOWE
GMINNY PROGRAM
„SKUTECZNA WALKA ZE SMOGIEM”
ENERGIA Z ORGANICZNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
KONCEPCJA ZAKŁADU
ODZYSKIWANIA WODY
 
next arrow
CO NAS WYRÓŻNIA?
REPUTACJA

Jest dla nas ważna i jest efektem wieloletniej działalności konsultingowej. Pracując z Państwem, łączymy wspólnie kompetencje wytwarzając w efekcie synergii nowatorskie rozwiązania i usługi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe, niezmiennie pomagamy Jednostkom Samorządu Terytorialnego i ich pracownikom. Przekazujemy wiedzę w formie organizowanych przez nas bezpłatnych webinarów, konsultacji online, szkoleń, a także pomagamy w przygotowaniu wymaganych ankiet i sprawozdań. Ważnym dla nas wydarzeniem stała się publikacja Raportu dotyczącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Dokument powstał w oparciu o bazę danych GUS oraz informacje przekazane przez 609 losowych jednostek samorządowych, stanowiących blisko 25% wszystkich Gmin w Polsce.

ZROZUMIENIE REALIÓW

Od naszych konsultantów i specjalistów wymagamy nie tylko najwyższych umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych i przestrzegania standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej współpracy jest bardzo dobra znajomość realiów i mechanizmów prawnych, którymi muszą kierować się Samorządy w swojej pracy oraz ich strategiach krótko i długoplanowych.

DOŚWIADCZENIE

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług to efekt ciągłej pracy nad doskonaleniem kwalifikacji merytorycznych naszych specjalistów i konsultantów. Przez blisko 20 lat pracy wykonaliśmy wspólnie z gminami ponad 3000 różnych projektów, planów i analiz, które miały znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

WSPÓŁPRACA
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
previous arrow
Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu

Udziałowiec i Wiceprezes startupu ATANOX Technology, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.

Łukasz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz nadzoruje pracę Zespołu Wsparcia Sektora Publicznego oraz Realizacji Projektów, a także dba o terminową realizację zadań.

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów

Helena jest specjalistką w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Często współpracuje z instytucjami takimi jak PGW Wody Polskie i RDOŚ.

Jakub Nowicki

Dyrektor Biura Wsparcia Sektora Publicznego

Kuba zajmuje się promocją, wdrażaniem oraz ulepszaniem innowacyjnego Programu Aquarius, służącego do prowadzenia ewidencji nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.

Sebastian Kluczyk

Dyrektor Biura Miejskiej Polityki Antysmogowej

Współtwórca koncepcji filtratorów ATANOX opartych o stworzone w procesie badań naukowych nanowłókno, pozwalające absorbować nanometrycznej wielkości pyły zawieszone tworzące smog.

dr Maciej Dudziak

Dyrektor Planowania Lokalnego i Funduszy Unijnych

Maciej od 2001 roku wdraża fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego.

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody

Kieruje zespołem zajmującym się m.in. analizami ryzyka ujęć wody, tworzeniem stref ochronnych ujęć oraz planami bezpieczeństwa wodnego.

Piotr Tarnowski

Lider programu „Nasz BIOgaz”

Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową, zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczych.

Izabela Sadyś

Dyrektor Technologii Środowiskowych

Odpowiedzialna za wdrożenie oraz rozwój innowacyjnego projektu ATANOX – Stacja Uzdatniania Powietrza oraz promocję urządzenia.

PlayPause
 
next arrow
KONTAKT

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, skorzystaj z jednej z wygodnych form kontaktu:

BIURO WSPARCIA SEKTORA PUBLICZNEGO

AWOŚ NA STRONĘ (14)
Jakub Nowicki
Dyrektor
jakub.nowicki@e-awos.pl
+48 575 667 721
AWOŚ NA STRONĘ (18)
Ada Pietras
Starszy Konsultant
ada.pietras@e-awos.pl
+48 575 667 702
AWOŚ NA STRONĘ (19)
Bartosz Dolatowski
Starszy Konsultant
bartosz.dolatowski@e-awos.pl
+48 575 667 742
AWOŚ NA STRONĘ (20)
Sandra Szermer
Specjalista ds. marketingu
sandra.szermer@e-awos.pl
+48 575 667 724
ŁUKASZ (5)
Marta Karłyk
Konsultant ds. Programu Aquarius
marta.karlyk@e-awos.pl
+48 575 667 632
ŁUKASZ
Jessica Szajda
Specjalista ds. wdrożenia Programu Aquarius
j.szajda@e-awos.pl
+48 575 667 357
Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp z o.o.

ul. Ziębicka 17, 60-164 Poznań

Poniedziałek-czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-14:00

biuro@e-awos.pl

+48 575 701 105