Home

ZAUFANY PARTNER POLSKICH SAMORZĄDÓW

WEBINARY I SZKOLENIA
05.12.2022

PROGRAM AQUARIUS – PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI

CYKL ZAPYTAJ EKSPERTA
06.12.2022

W ramach cyklu ZAPYTAJ EKSPERTA, w najbliższy wtorek na Państwa pytania i wątpliwości odpowie Klara Ramm – Doktor nauk technicznych w specjalności inżynierii środowiska. Ceniona ekspertka w zakresie Planów Bezpieczeństwa Wody, odzysku wody oraz zasobów wodnych. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Walnego Zgromadzenia EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE.

AKTUALNOŚCI

02.12.2022

Gala Ekologiczna Gmina

07.11.2022

Program Aquarius na Giełdzie Miejskich Technologii

07.11.2022

Panel dyskusyjny dot. nowych technologii

21.10.2022

Konferencja dot. przekształcania komunalnych osadów ściekowych w produkty nawozowe

19.10.2022

Posiedzenie połączonych Komisji Senackich

17.10.2022

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

NASZA OFERTA
previous arrow
ANALIZY RYZYKA UJĘĆ WODY
PLANY BEZPIECZEŃSTWA WODY
PROGRAM AQUARIUS
ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH KOMUNALNYCH
PRZEGLĄD AGLOMERACJI, WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE 91/271/EWG
WYZNACZANIE, UZGADNIANIE I ZAOPINIOWANIE AGLOMERACJI Z RZGW ORAZ RDOŚ
TARYFY
WODNO-ŚCIEKOWE
OPERATY
WODNOPRAWNE
ANALIZY FINANSOWE,
STUDIUM WYKONALNOŚCI, PFU
STRATEGIE, PLANY
PROGRAMY ROZWOJOWE
ATANOX
STACJA UZDATNIANIA POWIETRZA
BIOGAZOWNIE
ROLNICZE I PRZEMYSŁOWE
ENERGIA Z ORGANICZNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
next arrow
CO NAS WYRÓŻNIA?
REPUTACJA

Jest dla nas ważna i jest efektem wieloletniej działalności konsultingowej. Pracując z Państwem, łączymy wspólnie kompetencje wytwarzając w efekcie synergii nowatorskie rozwiązania i usługi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe, niezmiennie pomagamy Jednostkom Samorządu Terytorialnego i ich pracownikom. Przekazujemy wiedzę w formie organizowanych przez nas bezpłatnych webinarów, konsultacji online, szkoleń, a także pomagamy w przygotowaniu wymaganych ankiet i sprawozdań. Ważnym dla nas wydarzeniem stała się publikacja Raportu dotyczącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Dokument powstał w oparciu o bazę danych GUS oraz informacje przekazane przez 609 losowych jednostek samorządowych, stanowiących blisko 25% wszystkich Gmin w Polsce.

ZROZUMIENIE REALIÓW

Od naszych konsultantów i specjalistów wymagamy nie tylko najwyższych umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych i przestrzegania standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej współpracy jest bardzo dobra znajomość realiów i mechanizmów prawnych, którymi muszą kierować się Samorządy w swojej pracy oraz ich strategiach krótko i długoplanowych.

DOŚWIADCZENIE

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług to efekt ciągłej pracy nad doskonaleniem kwalifikacji merytorycznych naszych specjalistów i konsultantów. Przez blisko 20 lat pracy wykonaliśmy wspólnie z gminami ponad 3000 różnych projektów, planów i analiz, które miały znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

WSPÓŁPRACA
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
previous arrow
Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu

Od 2003 roku wspiera władze samorządowe w planowaniu rozwoju lokalnego oraz w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Udziałowiec i Wiceprezes startupu ATANOX Technology, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego.

Łukasz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz nadzoruje pracę Zespołu Wsparcia Sektora Publicznego oraz Realizacji Projektów, a także dba o terminową realizację zadań.

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów

Helena jest specjalistką w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Często współpracuje z instytucjami takimi jak PGW Wody Polskie i RDOŚ.

Jakub Nowicki

Dyrektor Biura Wsparcia Sektora Publicznego

Kuba zajmuje się promocją, wdrażaniem oraz ulepszaniem innowacyjnego Programu Aquarius, służącego do prowadzenia ewidencji nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.

Sebastian Kluczyk

Dyrektor Biura Miejskiej Polityki Antysmogowej

Współtwórca koncepcji filtratorów ATANOX opartych o stworzone w procesie badań naukowych nanowłókno, pozwalające absorbować nanometrycznej wielkości pyły zawieszone tworzące smog.

dr Maciej Dudziak

Dyrektor Planowania Lokalnego i Funduszy Unijnych

Maciej od 2001 roku wdraża fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego.

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody

Kieruje zespołem zajmującym się m.in. analizami ryzyka ujęć wody, tworzeniem stref ochronnych ujęć oraz planami bezpieczeństwa wodnego.

Piotr Tarnowski

Lider programu „Nasz BIOgaz”

Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową, zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczych.

Izabela Sadyś

Dyrektor Technologii Środowiskowych

Odpowiedzialna za wdrożenie oraz rozwój innowacyjnego projektu ATANOX – Stacja Uzdatniania Powietrza oraz promocję urządzenia.

PlayPause
 
next arrow
KONTAKT

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, skorzystaj z jednej z wygodnych form kontaktu:

BIURO WSPARCIA SEKTORA PUBLICZNEGO

Jakub Nowicki
Dyrektor
jakub.nowicki@e-awos.pl
+48 575 667 721
Ada Pietras
Starszy Konsultant
ada.pietras@e-awos.pl
+48 575 667 702
Bartosz Dolatowski
Starszy Konsultant
bartosz.dolatowski@e-awos.pl
+48 575 667 742
Sandra Szermer
Specjalista ds. marketingu
sandra.szermer@e-awos.pl
+48 575 667 724
Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp z o.o.

ul. Ziębicka 17, 60-164 Poznań

Poniedziałek-czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-14:00

biuro@e-awos.pl

+48 575 701 105