Home

NIEZALEŻNI EKSPERCI
OD ŚRODOWISKA

ZAUFANY PARTNER POLSKICH SAMORZĄDÓW

PROGRAM AQUARIUS – MODUŁ DLA STACJI ZLEWNYCH
PEŁNA AUTOMATYZACJA ZRZUTU

Obejrzyj krótki filmik obrazujący cały proces: począwszy od mieszkańca zamawiającego wywóz nieczystości, a kończąc na pełnej synchronizacji danych pomiędzy urzędem, firmą asenizacyjną a stacją zlewną!

Kalendarium

25.07.2024, godz. 9:00

II TERMIN

Plany Bezpieczeństwa Wody – rozwiązanie minimalizujące zagrożenie dla mieszkańców gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę

Prowadzące:
dr inż. Klara Ramm
mgr inż. Helena Goderska

Aktualności

18.07.2024

Jak uszczelnić system odbioru nieczystości ciekłych?

17.07.2024

WAŻNA INFORMACJA – W wykazie prac rządu został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

11.07.2024

Przykładowe źródła finansowania inwestycji ściekowych w gminach

08.07.2024

Nie przegap II terminu spotkania o PBW!

05.07.2024

Lubuskie Forum Ochrony Środowiska

Nasze działania

Kliknij w interesujący Cię dział tematyczny i sprawdź co oferujemy!

O nas
REPUTACJA

Jest dla nas ważna i jest efektem wieloletniej działalności konsultingowej. Pracując z Państwem, łączymy wspólnie kompetencje wytwarzając w efekcie synergii nowatorskie rozwiązania i usługi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe, niezmiennie pomagamy Jednostkom Samorządu Terytorialnego i ich pracownikom. Przekazujemy wiedzę w formie organizowanych przez nas bezpłatnych webinarów, konsultacji online, szkoleń, a także pomagamy w przygotowaniu wymaganych ankiet i sprawozdań. Ważnym dla nas wydarzeniem stała się publikacja Raportu dotyczącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Dokument powstał w oparciu o bazę danych GUS oraz informacje przekazane przez 609 losowych jednostek samorządowych, stanowiących blisko 25% wszystkich Gmin w Polsce.

ZROZUMIENIE REALIÓW

Od naszych konsultantów i specjalistów wymagamy nie tylko najwyższych umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych i przestrzegania standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej współpracy jest bardzo dobra znajomość realiów i mechanizmów prawnych, którymi muszą kierować się Samorządy w swojej pracy oraz ich strategiach krótko i długoplanowych.

DOŚWIADCZENIE

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług to efekt ciągłej pracy nad doskonaleniem kwalifikacji merytorycznych naszych specjalistów i konsultantów. Przez blisko 20 lat pracy wykonaliśmy wspólnie z gminami ponad 3000 różnych projektów, planów i analiz, które miały znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu

Udziałowiec i Wiceprezes startupu ATANOX Technology, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.

Łukasz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz nadzoruje pracę Zespołu Wsparcia Sektora Publicznego oraz Realizacji Projektów, a także dba o terminową realizację zadań.

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów

Helena jest specjalistką w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Często współpracuje z instytucjami takimi jak PGW Wody Polskie i RDOŚ.

Jakub Nowicki

Dyrektor ds. Biura Programu Aquarius

Kuba zajmuje się promocją, wdrażaniem oraz ulepszaniem innowacyjnego Programu Aquarius, służącego do prowadzenia ewidencji nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.

Beata Bejma

Dyrektor Sprzedaży Programu Aquarius

Beata kieruje działem sprzedaży oprogramowania środowiskowego Aquarius. Menedżerka z 24-letnim doświadczeniem specjalizująca się w rozwoju biznesu.

dr Maciej Dudziak

Dyrektor Planowania Lokalnego i Funduszy Unijnych

Maciej od 2001 roku wdraża fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego.

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody

Kieruje zespołem zajmującym się m.in. analizami ryzyka ujęć wody, tworzeniem stref ochronnych ujęć oraz planami bezpieczeństwa wodnego.

Piotr Tarnowski

Dyrektor Biura Inwestycji Biogazowych

Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową, zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczych.

Izabela Sadyś

Dyrektor Technologii Środowiskowych

Odpowiedzialna za wdrożenie oraz rozwój innowacyjnego projektu ATANOX – Stacja Uzdatniania Powietrza oraz promocję urządzenia.

Paweł Koprowski

Dyrektor Akademii Edukacji Środowiskowej

Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz analizuje przepisy i rynek w obszarze gospodarki nieczystościami ciekłymi.

PlayPause
previous arrow
 
next arrow
Współpraca
Jesteś zainteresowany ofertą?

Skorzystaj z jednej z form kontaktu!

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 17, 60-164 Poznań
Poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 8:00 – 14:00

biuro@e-awos.pl       info@e-awos.pl
+48 575 701 105