Home

Wybierz innowacje

Chroń środowisko

Nie pozostawaj obojętny na problemy w twojej okolicy. Działaj na rzecz poprawy środowiska naturalnego

Bestsellery

ATANOX – rewolucja w ochronie powietrza

Pierwsze w Polsce i w Europie antysmogowe filtratory atmosferyczne oczyszczające powietrze ze smogu. Kompaktowe urządzenia, które mogą stanąć na każdej ulicy, każdym placu zabaw, każdym skrzyżowaniu, przy każdej szkole, wszędzie tam, gdzie utrzymywanie bardzo dobrej jakości powietrza pomaga naszym mieszkańcom lepiej oddychać i zdrowiej żyć.

AQUARIUS

Program Aquarius to pierwszy specjalistyczny program informatyczny przygotowany dla urzędów gmin pragnących aktywnie działać w celu poprawy stanu gospodarki ściekowej na swoim terenie, dbać o to aby mieszkańcy mogli bez strachu pić wodę z lokalnych ujęć, czy też kąpać się w czystym jeziorze. To narzędzie, które przypomina, monitoruje i kontroluje wszystkie niezbędne obszary i ułatwia życie mieszkańcom poprzez używanie aplikacji ułatwiającej wywóz ścieków.

RAPORT – stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce 2020

Najnowsza publikacja Agencji. Przeczytaj jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego grozi Polsce kara finansowa w wysokości 5,5 mld € za łamanie Dyrektywy Ściekowej UE, i dlaczego nikogo nie interesuje, że 280 milionów m3 ścieków corocznie nielegalnie trafia do środowiska zatruwając glebę i ujęcia wód.

Aktualności

2021-06-16

Plan adaptacji miast do zmian klimatu

W najnowszym wydaniu miesięcznika Przegląd Komunalny wydawnictwa Abrys dla Środowiska ukazała się publikacja naszego specjalisty Dominika Dadaniaka
Dominik w artykule “Adaptacja polskich miast do zmian klimatu” poruszył problem konieczności przystosowania JST do obserwowanych już dzisiaj skutków zmian klimatu.

2021-05-27

Konferencja dot. Nowych Trendów w OZE i uruchomienie ATANOX umiejscowionego na Placu Rapackiego w Toruniu

Już jutro odbędzie się Konferencja dot. Nowych Trendów w OZE, organizowanych przez ONDE SA!
Dodatkowym punktem wydarzenia będzie uruchomienie filtratora powietrza- ATANOX umiejscowionego na Placu Rapackiego w Toruniu.

2021-05-25

Romuald Lenkajtis na Posiedzeniu Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na Posiedzeniu Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, prezentację na temat realiów polskiej gospodarki wodno- ściekowej: „Aktualny stan środowiska w obszarze gospodarki ściekowej w Polsce. Zagrożenia, wymagania a rzeczywistość” ‒ będzie wygłaszał Prezes Zarządu Agencji- Romuald Lenkajtis.

Nasza oferta

Zobacz czym się zajmujemy

ATANOX

Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne - instalacje oczyszczające powietrze, które poprawiają komfort życia i zdrowia mieszkańców, poprzez usuwanie z przestrzeni m. in. pyłów PM10, PM2,5 i mniejszych

AQUARIUS

Narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - protokoły, kontrola wywozu, kontrola firm asenizacyjnych, retencja jak również wiele innych

Przegląd i aktualizacja aglomeracji

Przegląd granic i obszarów aglomeracji jest opracowaniem obowiązkowym wynikającym z art. 92 Prawo Wodne., wykonywanym co dwa lata. Jego analiza może powodować konieczność przeprowadzenia aktualizacji aglomeracji.

Analiza antysmogowa

Analiza pozwoli zidentyfikować i zaproponować rozwiązanie jak poprawić jakość powietrza w przestrzeni miejskiej poprzez napowietrzanie korytarzy czystego powietrza.

Analizy ryzyka ujęć wody

Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie oraz określenie aktualnego stanu środowiska

Plany bezpieczeństwa wody

Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. PBW obejmują cały system od źródła wody (rzeka, jezioro, zbiornik wód podziemnych).

Program budowy gminnego rynku BIOgazu “Nasz BIOgaz”

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów dotykających mieszkańców i samorządy jest segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w pełnowartościowy nawóz.

Operaty wodno-prawne, dokumentacja hydrogeologiczna

Operat wodnoprawny stanowi podstawę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przedstawia zasadną potrzebę wód i oznacza pisemne opracowanie zagadnienia technicznego, jakie chce on wykonać.

Dokumentacja przetargowa, analiza potrzeb, doradztwo

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, SIWZ, analizy potrzeb i wymagań (art. 83 ust. PZP), a także specjalistyczne ekspertyzy, opinie i analizy

Planowanie lokalne

Dokumenty planistyczne niezbędne do przygotowania Gminy do maksymalnej absorpcji dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2021-2027 - Program Ochrony Środowiska, Strategia Rozwoju Gminy.

Cyfrowy Paszport sieci kanalizacyjnej

Celem Cyfrowego Paszportu jest stworzenie cyfrowego modelu sieci kanalizacyjnej. Synteza informacji oraz danych., które mają ułatwić pracę pomiędzy referatami w opracowaniu dokumentów planistycznych.

Koncepcje, PFU

Analizy przyczynowo - skutkowe, planowanie rozwoju inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej m. in. pod kątem dotacji UE na lata 2021-2027r.


Opinie

Ostatnie rekomendacje

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, zgodnie z umową, pomagała w realizacji działań statutowych Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Ciągły kontakt oraz dynamiczne działania zespołu doradczego umożliwiły zrealizowanie projektu dotyczącego gmin członkowskich Związku. Wysoko oceniamy współpracę z Agencją za pomoc w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz za terminowe i partnerskie działania wykraczające poza…

Katarzyna Szczepańska Przewodniczący Zarządu Związek Gmin MG-6

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała dla Gminy Czersk programy funkcjonalno-użytkowe na budowę drogi oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wzorowa praca analityków oraz terminowość wykonania zleconych zadań pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków unijnych. Agencja to partner godny zaufania i polecenia.

Przemysław Bloch Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Czersk

Współpraca z Agencją dotyczyła opracowania Programu Rozwoju Powiatu Szczecińskiego na lata 2020- 2027 wraz z przygotowaniem diagnozy na potrzeby tego strategicznego dokumentu. Powierzone zadanie zostało wypełnione sprawnie, terminowo i rzetelnie. “..” Rekomenduje usługi świadczone przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów powiatowych

Krzysztof Lis Starosta Szczecinek

Gmina Świecie informuje, ze Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała w 2019r zadanie pt. “Przegląd obszaru i granic Świecie- Bukowiec. Współpraca jest oceniana wysoko, ze względu na kompetencje pracowników oraz ciągłe wsparcie merytoryczne

Krzysztof Kułakowski Burmistrz Świecie
Kontakt

Kontakt do nas

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

Grunwaldzka 66/3
60-312 Poznań

Poniedziałek-Piątek 8:00 -1 6:00

ePUAP

ePUAP/AWOS