Biogazownie – element dywersyfikacji energetycznej gmin

Wspólnie z Izbami Rolnicznymi: Podlaską oraz Podkarpacką organizujemy dedykowane spotkania dla podlegających im gmin ich oraz przedstawicieli. Webinary przedstawiają kwestie związane z biogazowniami jako elementem dywersyfikacji energetycznej gmin.

Zarówno mieszkańcy, przedsiębiorstwa, rolnicy jak również JST odczuwają boleśnie wzrost cen nośników energii. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów dotykających mieszkańców i samorządy oraz zwiększenia niezależności energetycznej jest budowa lokalnych biogazowni. Koncepcja ta nie jest nowa, jednakże w dzisiejszych okolicznościach nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wykorzystanie odpadów organicznych wytwarzanych lokalnie jako substrat energetyczny, ze względu na jego potencjał, jest rozwiązaniem, które wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do kontaktu z nami, być może to Wasze gminy będą kolejnymi, dla których przeprowadzimy takie spotkanie! Przypominamy, że są one w pełni bezpłatne, dlatego warto skorzystać z okazji aby poszerzyć wiedzę w tak istotnym temacie jakim jest niezależność energetyczna w gminie. Wiąże się ona z oszczędnością środków finansowych na energię elektryczną oraz produkcją wysokowartościowego nawozu dla rolników. Biogaz rozwija również gospodarczo tereny rolnicze i stwarza miejsca pracy!