Webinarium- dodatkowy termin: 08.09

Szanowni Państwo,Ze względu na ogromne zainteresowanie webinarium dot. niezgodności aglomeracji z dyrektywą ściekową (pismem Ministerstwa Infrastruktury), postanowiliśmy wyznaczyć trzeci dodatkowy termin telekonferencji w dniu 08.09 o godzinie 10:00. Zainteresowane JST…

Chojnice oraz Choszczno przystąpiły do programu Aquarius

Aqaurius: kolejne gminy decydują się przystąpienie do programu.Do rodziny gmin korzystających z programu Aquarius dołączyły- Chojnice oraz Choszczno!Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu oraz aktywizacji lokalnej społeczności, te gminy mogą stać się…