Oferta

POLECAMY

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (8)
Program AQUARIUS

Program AQUARIUS umożliwia nadzorowanie obszaru gospodarki wodno-ściekowej poprzez pełną ewidencję mieszkańców gminy. Wdrożenie programu pozwala uniknąć kar finansowych sięgających nawet 50 tys. zł – nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (14)
Przegląd i wyznaczenie obszarów
oraz granic aglomeracji

Art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) nakłada na Gminy posiadające aglomeracje (w ramach KPOŚK) obowiązek przeprowadzenia przeglądu obszarów i granic  aglomeracji. Przegląd jest obowiązkowy, powinien być wykonywany co 2 lata. W konsekwencji może wskazać konieczność wykonania wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, proces ten wymaga uzgodnienia przez organy opiniujące takie jak PGW WP oraz RDOŚ.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (10)
Analizy ryzyka ujęć wody

Art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) nakłada na Gminy posiadające aglomeracje (w ramach KPOŚK) obowiązek przeprowadzenia przeglądu obszarów i granic  aglomeracji. Przegląd jest obowiązkowy, powinien być wykonywany co 2 lata. W konsekwencji może wskazać konieczność wykonania wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, proces ten wymaga uzgodnienia przez organy opiniujące takie jak PGW WP oraz RDOŚ.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (9)
Plany bezpieczeństwa wody

Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Plan skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (4)
ATANOX

ATANOX – System filtracji antysmogowej przeznaczony do oczyszczania powietrza atmosferycznego poprzez filtracje lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, wyposażony w strukturę włókninową zawierającą nanowłókna. Urządzenie oczyszcza 8000 m3/h, a skuteczność filtracji sięga 90% przy mocy do 5 000 000 m3 miesięcznie.