Oferta

Przegląd obszarów i granic aglomeracji wynikający z przepisów art. 92 ustawy Prawo wodne.
Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa, uregulowanym w przepisie art. 83 Prawa zamówień publicznych. Jest to analiza wykonywana…
Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne - instalacje oczyszczające powietrze, które poprawiają komfort życia i zdrowia mieszkańców, poprzez usuwanie z…
Specjalistyczne narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - protokoły, kontrola wywozu,…
Analiza pozwoli zidentyfikować i zaproponować rozwiązanie jak poprawić jakość powietrza w przestrzeni miejskiej poprzez napowietrzanie korytarzy czystego powietrza.
Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania grup jednostek samorządowych, które powinny stanowić przeciwwagę i uzupełnienie regionu.…
Dokumenty planistyczne niezbędne do przygotowania Gminy do maksymalnej absorpcji dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2021-2027 - Program…
Analizy przyczynowo - skutkowe, planowanie rozwoju inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej m. in. pod kątem dotacji UE na…
Operat wodnoprawny stanowi podstawę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przedstawia zasadną potrzebę wód i oznacza pisemne opracowanie zagadnienia technicznego, jakie…
Celem Cyfrowego Paszportu jest stworzenie cyfrowego modelu sieci kanalizacyjnej. Synteza informacji oraz danych., które mają ułatwić pracę pomiędzy referatami w…
Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. PBW obejmują…