Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

02 lutego Rada Ministrów zatwierdziła plan “Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.Nowy dokument klaruję wizję Polski w obszarze transformacji energetycznej. Jednostki Samorządu Terytorialnego, powinny zwrócić szczególną uwagę na strategię rozwoju…