Biogazownie – element dywersyfikacji energetycznej gmin

Wspólnie z Izbami Rolnicznymi: Podlaską oraz Podkarpacką organizujemy dedykowane spotkania dla podlegających im gmin ich oraz przedstawicieli. Webinary przedstawiają kwestie związane z biogazowniami jako elementem dywersyfikacji energetycznej gmin.Zarówno mieszkańcy, przedsiębiorstwa,…