Webinaria

Dziękujemy za tak liczną obecność na organizowanych przez nas webinariach dotyczących przeglądu obszarów i granic aglomeracji, gospodarki wodno-ściekowej oraz zmian w prawie wodnym. W spotkaniach wzięło udział aż 400 gmin,…