Plan adaptacji miast do zmian klimatu

W najnowszym wydaniu miesięcznika Przegląd Komunalny wydawnictwa Abrys dla Środowiska ukazała się publikacja naszego specjalisty Dominika Dadaniaka.Dominik w artykule “Adaptacja polskich miast do zmian klimatu” poruszył problem konieczności przystosowania JST…