O nas

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska
Jesteśmy spółką ekspercką, której zadaniem jest wspieranie działań burmistrzów oraz wójtów, zmierzających do realnej poprawy środowiska naturalnego gmin.
Od 2003 roku, nasi konsultanci i doradcy wspierają polskie samorządy. Świadczymy usługi, które można określić jako doradztwo inwestycyjne. Pomagamy w rozwoju i unowocześnianiu miast i gmin, wspieramy ludzi przedsiębiorczych i konstruktywnych. Przygotowujemy szczegółowe programy rozwoju lokalnego gmin i miast, układamy strategie, opracowujemy plany i prognozy. Organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria.
REPUTACJA

Jest dla nas ważna i jest efektem wieloletniej działalności konsultingowej. Pracując z Państwem, łączymy wspólnie kompetencje wytwarzając w efekcie synergii nowatorskie rozwiązania i usługi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe staramy się pomagać naszym Partnerom w samorządzie i ich pracownikom, przekazując wiedzę i unikalne informacje w formie organizowanych przez nas bezpłatnych webinariów, konsultacji on-line, szkoleń, a także pomocy w przygotowaniu wymaganych ankiet i sprawozdań. Ważnym dla nas wydarzeniem stała się publikacja Raportu dotyczącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Dokument powstał w oparciu o bazy danych GUS oraz informacje przekazane przez wybrane losowo 609 jednostek samorządowych, stanowiących blisko 25% wszystkich gmin w Polsce.

ZROZUMIENIE REALIÓW

Od naszych konsultantów i specjalistów wymagamy nie tylko najwyższych umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych i przestrzegania standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej współpracy jest bardzo dobra znajomość realiów i mechanizmów prawnych, którymi muszą kierować się Samorządy w swojej pracy oraz ich strategiach krótko i długoplanowych.

DOŚWIADCZENIE

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług to efekt ciągłej pracy nad doskonaleniem kwalifikacji merytorycznych naszych specjalistów i konsultantów. Przez blisko 20 lat pracy wykonaliśmy wspólnie z gminami ponad 3000 różnych projektów, planów i analiz, które miały znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

NASZ ZESPÓŁ

Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu
Romuald od 2003 roku wspiera władze samorządowe w planowaniu rozwoju lokalnego oraz w pozyskiwaniu dotacji unijnych. 

Łukasz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu
Łukasz nadzoruje pracę Zespołu Wsparcia Sektora Publicznego oraz Realizacji Projektów, a także dba o terminową realizację zadań.

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów
Helena jest specjalistką w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Często współpracuje z instytucjami takimi jak PGW Wody Polskie i RDOŚ.
Jakub Nowicki

Jakub Nowicki

Dyrektor Biura Programu Aquarius
Kuba zajmuje się promocją, wdrażaniem oraz ulepszaniem innowacyjnego Programu Aquarius, służącego do prowadzenia ewidencji nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.
Sebastian Kluczyk

Sebastian Kluczyk

Prezes ATANOX TECHNOLOGY
Sebastian jest współtwórcą koncepcji filtratorów ATANOX opartych o stworzone w procesie badań naukowych nanowłókno, pozwalające absorbować nanometrycznej wielkości pyły zawieszone tworzące smog.  
dr Maciej Dudziak

dr Maciej Dudziak

Dyrektor Biura Planowania Lokalnego oraz Funduszy Unijnych
Maciej od 2001 roku wdraża fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego.  
Izabela Sadyś

Izabela Sadyś

Dyrektor
Technologii Środowiskowych
Izabela odpowiedzialna jest za wdrożenie oraz rozwój innowacyjnego projektu ATANOX – Stacja Uzdatniania Powietrza, a także promocję urządzenia.
Krzysztof Kornosz

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu
ds. Bezpieczeństwa Wody
Krzysztof kieruje Zespołem zajmującym się m.in. analizami ryzyka ujęć wody, tworzeniem stref ochronnych ujęć oraz planami bezpieczeństwa wodnego.
Piotr Tarnowski

Piotr Tarnowski

Dyrektor Biura Inwestycji Biogazowych
Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową, zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczych.