O nas

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska

Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką ekspercką

której zadaniem jest wspieranie działań Burmistrzów i Wójtów zmierzających do realnej poprawy środowiska naturalnego gmin.

Od 2003 roku

Nasi konsultanci i doradcy wspierają polskie samorządy. Świadczymy usługi, które określić można jako doradztwo inwestycyjne. Pomagamy w rozwoju i unowocześnianiu Miast i Gmin, wspieramy ludzi przedsiębiorczych i konstruktywnych. Przygotowujemy szczegółowe programy rozwoju lokalnego gmin i miast, układamy strategie, opracowujemy plany i prognozy. Organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria. Szukamy nowych, ekologicznych rozwiązań, które pomogą gminom poprawiać stan środowiska naturalnego.

Nasz zespół

Romuald Lenkajtis

Romuald Lenkajtis

prezes Zarządu Spółki
Romuald od 2003 roku wspiera władze samorządowe w planowaniu rozwoju lokalnego oraz w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Pozyskiwał dotacje dla gmin ze środków programów PHARE, SAPARD, ZPORR, RPO. W 2007 roku doradca Ministra Rozwoju Regionalnego w Zespole ds. wdrażania Funduszy Unijnych. Były członek Grupy PPP przy British Polish Chamber of Commerce. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów tematycznych. Motywacją do pracy jest jego rodzina: żona Ania, dzieci Angelika i Maksymilian oraz labrador o imieniu Lucky.
Czytaj więcej
Łukasz Żebrowski

Łukasz Żebrowski

wiceprezes Zarządu Spółki
Łukasz nadzoruje pracę zespołów wsparcia oraz realizacji projektów. Obsesyjnie dba o zachowanie terminów realizacji zadań. Absolwent Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Skończył studia podyplomowe „Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia”. Bardzo lubi dyskutować, aby odnaleźć sposób na rozwiązanie trapiących problemów. Fascynuje się łączeniem nauki (fenologii) i praktyki (wędkarstwo, grzybobranie i ogrodnictwo). Prywatnie dumny ojciec, szczęśliwy mąż i opiekun kota z cukrzycą.
Czytaj więcej
Sebastian Kluczyk

Sebastian Kluczyk

Dyrektor Biura Miejskiej Polityki Antysmogowej
Sebastian jest współtwórcą koncepcji filtratorów ATANOX opartych o specjalnie stworzone w procesie badań naukowych nanowłókno pozwalające absorbować nanometrycznej wielkości pyły zawieszone PM1, PM2,5, PM10, tworzące smog. Praktyk biznesu i projekt manager o umiejętności sprawnego podejmowania decyzji i zdolności do przyspieszania rozwoju firmy przy użyciu kreatywnych i innowacyjnych strategii projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami technologicznymi o potencjale innowacyjnym z branży nanotechnologii i inżynierii maszyn. Jego motto: "nie da się.... no to zobaczymy!". Poszukuje stale innowacji i szans rozwoju które mogą przyczynić się do ulepszania świata. Jest konstruktorem i racjonalizatorem Uwielbia projekty społecznie odpowiedzialne i globalnie potrzebne z naciskiem na ekologię…
Czytaj więcej
Hubert Zeuschner

Hubert Zeuschner

Dyrektor Biura Wsparcia Sektora Publicznego
Hubert kieruje pracą zespołu zajmującego się bezpośrednim kontaktem z klientami spółki. Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Z pasji zajmuje się płynną sprzedażą i realizacją zadań. Życzliwy i pomocny, nigdy nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. Na co dzień żywo zainteresowany tematyką samorozwoju, finansów i nieruchomości.
Czytaj więcej
Helena Goderska

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów
Helena kieruje zespołem realizacji projektów. Jej specjalizacją jest gospodarka wodno-ściekowa. Tworzyła koncepcje rozwoju sieci kanalizacyjnych, PFU dla sieci oraz oczyszczalni ścieków, wykonywała przeglądy aglomeracji, a także wyznaczała nowe aglomeracje. Często pełniła rolę pełnomocnika gmin w procesie uzgadniania aglomeracji z PGW Wody Polskie i RDOŚ. W dotychczasowej pracy wykonywała także dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego, takie jak strategie rozwoju gmin oraz programy rewitalizacji. Autorka artykułów branżowych do miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej.
Czytaj więcej
Dr Maciej Dudziak

Dr Maciej Dudziak

Dyrektor Biura Planowania Lokalnego oraz Funduszy Unijnych
Maciej związany jest z obszarem dotacji unijnych od 2001 roku wdrażając fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor, koordynator i inżynier kontraktu w ponad 500 projektach współfinansowanych ze środków UE. Członek komitetów monitorujących i sterujących w regionalnych programach operacyjnych. Propagator obszarów funkcjonalnych, projektów transgranicznych. W obecnej perspektywie finansowej UE zajmuje się przede wszystkim implementacją zielonych i niebieskich technologii oraz szeroko rozumianych projektów interwencyjnych i profilaktycznych związanych z ochroną klimatu na poziomie lokalnym.
Czytaj więcej
Krzysztof Kornosz

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody
Krzysztof kieruje zespołem zajmującym się m.in. analizami ryzyka ujęć wody, tworzeniem stref ochronnych ujęć, planami bezpieczeństwa wodnego, a także wykonywaniem operatów wodnoprawnych. Z wykształcenia geograf, specjalista ds. zarządzania środowiskiem. Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu‎. Zorganizowany i pracowity, nastawiony na budowanie pozytywnych relacji wewnątrz jak i zewnątrz firmy. Prywatnie pożeracz pizzy, miłośnik spływów kajakowych i opowiadań Lovecrafta.
Czytaj więcej
Jakub Nowicki

Jakub Nowicki

Dyrektor ds. Programu Aquarius
Kuba zajmuje się promocją, wdrażaniem oraz ulepszaniem innowacyjnego programu Aquarius. Absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Od 16 lat pracuje z pasją jako handlowiec. Jego podstawowa dewiza w relacjach z klientem: „rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, na cuda potrzebuje dwa dni”. Zawsze otwarty na nowości i chętny do pomocy. Jego klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Prywatnie ojciec dwójki rozkosznych łobuziaków, miłośnik biegów długodystansowych oraz literatury.
Czytaj więcej
Piotr Tarnowski

Piotr Tarnowski

Lider programu „Nasz BIOgaz”
Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową i zagospodarowaniem biogazu. Doświadczenia zbierał przy realizacji dużych oczyszczalni ścieków, takich jak Gdańsk-Wschód, Kraków-Płaszów, Bydgoszcz-Fordon, Kraków-Kujawy, Brzeg czy Grudziądz.Posiada doświadczenie przy realizacji zarówno biogazowni związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, jak i biogazowni rolniczych, lub zrealizowanych na odpadach organicznych ( odpady kuchenne, przeterminowania żywność, odpady poubojowe, odpady z przetwórstwa warzywno-owocowego). Uczestniczył w realizacji ponad 10 biogazowni rolniczych i odpadowych. Jako były marynarz, jest zafascynowany morzem, i gospodarką morską. A poza tym fan sportu, zwłaszcza piłki nożnej, siatkówki i nart.
Czytaj więcej

Jak pracujemy?

Najważniejszą miarą sukcesu naszej pracy są realne działania podjęte przez naszych partnerów na rzecz poprawy stanu środowiska.

Określamy cele
 • bezpłatne webinaria,
 • bezpłatne konsulacie,
 • seminaria przygotowawcze,
 • seminaria projektowe
Analizujemy
 • Kompleksowa pomoc i wsparcie analityków na każdym etapie prac,
 • Pomoc i realne wsparcie działań,
Tworzymy
 • Tworzenie dokumentów odbywa się z udziałem pracowników merytorycznych JST,
 • Prowadzenie konsultacji społecznych,
 • Reprezentowanie JST przed organami opiniującymi,
Wdrażamy
 • Kompleksowe wsparcie przy wrażaniu projektów,
 • udział w posiedzeniach Komisji oraz posiedzeń Rad Gminy