O nas

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska

Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką ekspercką

której zadaniem jest wspieranie działań burmistrzów oraz wójtów, zmierzających do realnej poprawy środowiska naturalnego gmin.

logo awos zielone
Od 2003 roku

nasi konsultanci i doradcy wspierają polskie samorządy. Świadczymy usługi, które można określić jako doradztwo inwestycyjne. Pomagamy w rozwoju i unowocześnianiu miast i gmin, wspieramy ludzi przedsiębiorczych i konstruktywnych. Przygotowujemy szczegółowe programy rozwoju lokalnego gmin i miast, układamy strategie, opracowujemy plany i prognozy. Organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria.

REPUTACJA

Jest dla nas ważna i jest efektem wieloletniej działalności konsultingowej. Pracując z Państwem, łączymy wspólnie kompetencje wytwarzając w efekcie synergii nowatorskie rozwiązania i usługi.

DOŚWIADCZENIE

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług to efekt ciągłej pracy nad doskonaleniem kwalifikacji merytorycznych naszych specjalistów i konsultantów. Przez blisko 20 lat pracy wykonaliśmy wspólnie z gminami ponad 3000 różnych projektów, planów i analiz, które miały znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

ZROZUMIENIE REALIÓW

Od naszych konsultantów i specjalistów wymagamy nie tylko najwyższych umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych i przestrzegania standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej współpracy jest bardzo dobra znajomość realiów i mechanizmów prawnych, którymi muszą kierować się Samorządy w swojej pracy oraz ich strategiach krótko i długoplanowych.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe staramy się pomagać naszym Partnerom w samorządzie i ich pracownikom, przekazując wiedzę i unikalne informacje w formie organizowanych przez nas bezpłatnych webinariów, konsultacji on-line, szkoleń, a także pomocy w przygotowaniu wymaganych ankiet i sprawozdań. Ważnym dla nas wydarzeniem stała się publikacja Raportu dotyczącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Dokument powstał w oparciu o bazy danych GUS oraz informacje przekazane przez wybrane losowo 609 jednostek samorządowych, stanowiących blisko 25% wszystkich gmin w Polsce.

Nasz zespół

Romuald Lenkajtis

Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu Spółki
Romuald od 2003 roku wspiera władze samorządowe w planowaniu rozwoju lokalnego oraz w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Pozyskiwał dotacje dla gmin ze środków programów PHARE, SAPARD, ZPORR, RPO. W 2007 roku doradca Ministra Rozwoju Regionalnego w Zespole ds. wdrażania Funduszy Unijnych. Były członek Grupy PPP przy British Polish Chamber of Commerce. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów tematycznych. Motywacją do pracy jest jego rodzina: żona Ania, dzieci Angelika i Maksymilian oraz labrador o imieniu Lucky.
Czytaj więcej
Łukasz Żebrowski

Łukasz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu Spółki
Łukasz nadzoruje pracę zespołów wsparcia oraz realizacji projektów, dba o zachowanie terminów realizacji zadań. Absolwent Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Skończył studia podyplomowe „Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia”. Bardzo lubi dyskutować, aby odnaleźć sposób na rozwiązanie trapiących problemów. Fascynuje się łączeniem nauki (fenologii) i praktyki (wędkarstwo, grzybobranie i ogrodnictwo). Prywatnie dumny ojciec i szczęśliwy mąż.
Czytaj więcej
Sebastian Kluczyk

Sebastian Kluczyk

Dyrektor Biura Miejskiej Polityki Antysmogowej
Sebastian jest współtwórcą koncepcji filtratorów ATANOX opartych o specjalnie stworzone w procesie badań naukowych nanowłókno pozwalające absorbować nanometrycznej wielkości pyły zawieszone PM1, PM2,5, PM10, tworzące smog. Praktyk biznesu i projekt manager o umiejętności sprawnego podejmowania decyzji i zdolności do przyspieszania rozwoju firmy przy użyciu kreatywnych i innowacyjnych strategii projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami technologicznymi o potencjale innowacyjnym z branży nanotechnologii i inżynierii maszyn. Jego motto: "nie da się.... no to zobaczymy!". Poszukuje stale innowacji i szans rozwoju które mogą przyczynić się do ulepszania świata. Jest konstruktorem i racjonalizatorem Uwielbia projekty społecznie odpowiedzialne i globalnie potrzebne z naciskiem na ekologię…
Czytaj więcej
Helena Goderska

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów
Helena kieruje zespołem realizacji projektów. Jej specjalizacją jest gospodarka wodno-ściekowa. Tworzyła koncepcje rozwoju sieci kanalizacyjnych, PFU dla sieci oraz oczyszczalni ścieków, wykonywała przeglądy aglomeracji, a także wyznaczała nowe aglomeracje. Często pełniła rolę pełnomocnika gmin w procesie uzgadniania aglomeracji z PGW Wody Polskie i RDOŚ. W dotychczasowej pracy wykonywała także dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego, takie jak strategie rozwoju gmin oraz programy rewitalizacji. Autorka artykułów branżowych do miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej.
Czytaj więcej
Dr Maciej Dudziak

Dr Maciej Dudziak

Dyrektor Biura Planowania Lokalnego oraz Funduszy Unijnych
Maciej związany jest z obszarem dotacji unijnych od 2001 roku wdrażając fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor, koordynator i inżynier kontraktu w ponad 500 projektach współfinansowanych ze środków UE. Członek komitetów monitorujących i sterujących w regionalnych programach operacyjnych. Propagator obszarów funkcjonalnych, projektów transgranicznych. W obecnej perspektywie finansowej UE zajmuje się przede wszystkim implementacją zielonych i niebieskich technologii oraz szeroko rozumianych projektów interwencyjnych i profilaktycznych związanych z ochroną klimatu na poziomie lokalnym.
Czytaj więcej
Krzysztof Kornosz

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody
Krzysztof kieruje zespołem zajmującym się m.in. analizami ryzyka ujęć wody, tworzeniem stref ochronnych ujęć, planami bezpieczeństwa wodnego, a także wykonywaniem operatów wodnoprawnych. Z wykształcenia geograf, specjalista ds. zarządzania środowiskiem. Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu‎. Zorganizowany i pracowity, nastawiony na budowanie pozytywnych relacji wewnątrz jak i zewnątrz firmy. Prywatnie pożeracz pizzy, miłośnik spływów kajakowych i opowiadań Lovecrafta.
Czytaj więcej
Jakub Nowicki

Jakub Nowicki

Dyrektor Biura Wsparcia Sektora Publicznego
Kuba zajmuje się promocją, wdrażaniem oraz ulepszaniem innowacyjnego programu Aquarius. Absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Od 16 lat pracuje z pasją jako handlowiec. Jego podstawowa dewiza w relacjach z klientem: „rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, na cuda potrzebuje dwa dni”. Zawsze otwarty na nowości i chętny do pomocy. Jego klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Prywatnie ojciec dwójki rozkosznych łobuziaków, miłośnik biegów długodystansowych oraz literatury.
Czytaj więcej
Piotr Tarnowski

Piotr Tarnowski

Lider programu „Nasz BIOgaz”
Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową i zagospodarowaniem biogazu. Doświadczenia zbierał przy realizacji dużych oczyszczalni ścieków, takich jak Gdańsk-Wschód, Kraków-Płaszów, Bydgoszcz-Fordon, Kraków-Kujawy, Brzeg czy Grudziądz. Posiada doświadczenie przy realizacji zarówno biogazowni związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, jak i biogazowni rolniczych, lub zrealizowanych na odpadach organicznych ( odpady kuchenne, przeterminowania żywność, odpady poubojowe, odpady z przetwórstwa warzywno-owocowego). Uczestniczył w realizacji ponad 10 biogazowni rolniczych i odpadowych. Jako były marynarz jest zafascynowany morzem i gospodarką morską. A poza tym fan sportu, zwłaszcza piłki nożnej, siatkówki i nart.
Czytaj więcej
Izabela Sadyś

Izabela Sadyś

Dyrektor Technologii Środowiskowych
W Agencji Wspierania Ochrony Środowiska odpowiedzialna za wdrożenie i rozwój innowacyjnego projektu ATANOX – Antysmogowy Filtrator Atmosferyczny. W latach 2007-2022 związana z samorządem województwa wielkopolskiego. Jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialna była między innymi za współpracę z samorządowcami w gabinecie Wicemarszałka, internacjonalizację wielkopolskich przedsiębiorców na arenie rynków międzynarodowych w Departamencie Gospodarki, czy nadzór nad ochroną zdrowia jako Wicedyrektor Departamentu Zdrowia. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (specjalizacja dyplomacja i negocjacje międzynarodowe). Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w opiece zdrowotnej oraz Executive Master of Business Administration. Zasiadała w radach nadzorczych spółek z udziałem…
Czytaj więcej