O nas

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska

Jesteśmy spółką ekspercką, której zadaniem jest wspieranie działań burmistrzów oraz wójtów, zmierzających do realnej poprawy środowiska naturalnego gmin.

Od 2003 roku, nasi konsultanci i doradcy wspierają polskie samorządy. Świadczymy usługi, które można określić jako doradztwo inwestycyjne. Pomagamy w rozwoju i unowocześnianiu miast i gmin, wspieramy ludzi przedsiębiorczych i konstruktywnych. Przygotowujemy szczegółowe programy rozwoju lokalnego gmin i miast, układamy strategie, opracowujemy plany i prognozy. Organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria.

REPUTACJA

Jest dla nas ważna i jest efektem wieloletniej działalności konsultingowej. Pracując z Państwem, łączymy wspólnie kompetencje wytwarzając w efekcie synergii nowatorskie rozwiązania i usługi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe staramy się pomagać naszym Partnerom w samorządzie i ich pracownikom, przekazując wiedzę i unikalne informacje w formie organizowanych przez nas bezpłatnych webinariów, konsultacji on-line, szkoleń, a także pomocy w przygotowaniu wymaganych ankiet i sprawozdań. Ważnym dla nas wydarzeniem stała się publikacja Raportu dotyczącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Dokument powstał w oparciu o bazy danych GUS oraz informacje przekazane przez wybrane losowo 609 jednostek samorządowych, stanowiących blisko 25% wszystkich gmin w Polsce.

ZROZUMIENIE REALIÓW

Od naszych konsultantów i specjalistów wymagamy nie tylko najwyższych umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych i przestrzegania standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej współpracy jest bardzo dobra znajomość realiów i mechanizmów prawnych, którymi muszą kierować się Samorządy w swojej pracy oraz ich strategiach krótko i długoplanowych.

DOŚWIADCZENIE

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług to efekt ciągłej pracy nad doskonaleniem kwalifikacji merytorycznych naszych specjalistów i konsultantów. Przez blisko 20 lat pracy wykonaliśmy wspólnie z gminami ponad 3000 różnych projektów, planów i analiz, które miały znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

NASZ ZESPÓŁ
Kliknij wybraną osobę, aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić dane kontaktowe!

Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu

Łukasz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów

Jakub Nowicki

Dyrektor Biura Programu Aquarius

Beata Bejma

Dyrektor Sprzedaży Programu Aquarius

Sandra Szermer

Menadżer ds. marketingu

Izabela Sadyś

Dyrektor Technologii Środowiskowych

Piotr Tarnowski

Dyrektor Biura Inwestycji Biogazowych

dr Agnieszka Majer

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju

Zenon Świgoń

Ekspert ds. gospodarki
wodno-ściekowej

Paweł Koprowski

Ekspert w obszarze nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami

Krzysztof Kornosz

Kierownik Zespołu
ds. Bezpieczeństwa Wody

dr Maciej Dudziak

Dyrektor Planowania Lokalnego
i Funduszy Unijnych

Bartosz Dolatowski

Starszy Konsultant

Szymon Szwed

Specjalista ds. wspacia IT

Jessica Szajda

Specjalista ds. wdrożeń
Programu Aquarius