Program Aquarius: Moduł Zlewnia – Pełna automatyzacja zrzutu

PROGRAM AQUARIUS – MODUŁ DLA STACJI ZLEWNYCH

PEŁNA AUTOMATYZACJA ZRZUTU

Aktualnie z Programu Aquarius korzysta już ponad 420 gmin w Polsce! System umożliwia skuteczne prowadzenie ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych w celu prawidłowego nadzorowania gospodarki wodno-ściekowej. Wspiera jednostki samorządu terytorialnego, oczyszczalnie ścieków oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w procesie zarządzania i kontroli.

ALE! Aquarius to nie tylko moduł dla gminy, ale i wsparcie dla oczyszczalni ścieków w efektywnym zarządzaniu ilościami ścieków dostarczanych do systemu. To innowacyjne rozwiązanie stanowi klucz do efektywnego gospodarowania nieczystościami ciekłymi i owocnego rozwiązania problemów wynikających z nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Aquarius zapewnia pełny, cyfrowy obieg informacji o ściekach dowożonych. Dzięki temu, oczyszczalnie ścieków mogą wdrożyć pełną automatyzację zrzutu nieczystości na stacjach zlewnych naszego partnera POL-EKO, których oprogramowanie FEKO+ pozwala na integrację z systemami do zarządzania stacją zlewną online.

Funkcjonalności

MODUŁ DLA STACJI ZLEWNEJ

 • Panel www do zarządzania firmą
 • Wersja mobilna na smartfony
 • Własna baza klientów
 • Rejestrowanie umów z klientami
 • Generowanie elektronicznych umów dla klientów
 • Nieograniczona liczba kierowców
 • Przyjmowanie zamówień wywozu nieczystości przez aplikację
 • Rejestracja zamówień telefonicznych na poszczególne daty
 • Przypisywanie zamówień do kierowcy
 • Rejestr zamówień na dany dzień w systemie kierowcy
 • Historia zamówień
 • Historia zrzutów na stacjach zlewnych
 • Zarządzanie dostępami użytkowników
 • Generowanie sprawozdań kwartalnych
 • Generowanie potwierdzeń odbioru/zrzutu nieczystości po każdym zrzucie
 • Możliwość eksportu danych do pliku xlsx, txt lub csv

MODUŁ DLA FIRM ASENIZACYJNYCH

 • Całodobowy monitoring zrzutów na stacji zlewnej
 • Zarządzanie dostępami użytkowników
 • Zarządzanie umowami z firmami asenizacyjnymi
 • Zarządzanie dostępem firm asenizacyjnych do stacji
 • Wysyłanie dostępów dla firm asenizacyjnych
 • Integracja z systemem sterowania stacji zlewnej POL-EKO
 • Automatyczne przesyłanie danych z aplikacji firm asenizacyjnych i łączenie ich z danymi z przepływomierza stacji zlewnej
 • Monitorowania w jednym systemie zrzutów ze wszystkich stacji zlewnych należących do oczyszczalni
 • Gromadzenie danych o zrzutach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 • Raporty do pobrania w formie xlsx
Program Aquarius dla FEKO+
Więcej informacji o stacjach FEKO+ na stronie Partnera POL-EKO
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać pełną ofertę systemu!
biuro@e-awos.pl
+ 48 575 701 105