OCHRONA POWIETRZA

OCHRONA POWIETRZA

ATANOX – STACJA UZDATNIANIA POWIETRZA

Stacja Uzdatniania Powietrza – urządzenie przeznaczone do pracy w środowisku naturalnym, na wolnym powietrzu oraz w przestrzeni miejskiej. Jego głównym zadaniem jest redukcja zanieczyszczeń stałych wchodzących w skład tzw. smogu. Urządzenie na zasadzie filtracji wgłębnej, usuwa ze strumienia zasysanego powietrza, zawieszone cząstki stałe z przedziału wielkości od PM0,3, PM1 poprzez PM2,5 i aż do PM10. Urządzenie zostało zoptymalizowane do usuwania szczególnie niebezpiecznych cząstek DEP, emitowanych z samochodów napędzanych silnikami diesla o rozmiarach submikronowych (poniżej < 1MM) uznawanych za najbardziej szkodliwe dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt.

GMINNY PROGRAM
„SKUTECZNA WALKA ZE SMOGIEM”

Wykorzystując nowoczesne technologie można zredukować zanieczyszczone powietrze, dając mieszkańcom polskich gmin i miast szansę na lepsze i zdrowsze życie, wydłużając je przynajmniej o kilka lat.  Wdrożenie skutecznego, gminnego programu walki ze smogiem składa się z następujących etapów:

ETAP 1: Analiza jakości powietrza na terenie gminy
ETAP 2: Kampania edukacyjno-informacyjna na terenie gminy
ETAP 3: Instalacja urządzeń ATANOX
ETAP 4: Podsumowanie kampanii