Upłynął termin - regulamin ucpg

Przypominamy, że 9 lutego br. upłynął termin na dostosowanie przez Rady Gmin uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.Nowością w regulaminie jest określenie minimalnej częstotliwości opróżniania…