Upłynął termin - regulamin ucpg

Przypominamy, że 9 lutego br. upłynął termin na dostosowanie przez Rady Gmin uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Nowością w regulaminie jest określenie minimalnej częstotliwości opróżniania osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Oznacza to, iż Rada ma za zadanie określić częstotliwość oraz sposób pozbywania się nieczystości ciekłych. Podpowiadamy, że przy ustalaniu minimalnej częstotliwości, warto zasięgnąć opinii stacji zlewnych. 

Jeśli jeszcze nie dostosowali Państwo ww. regulaminu, którego wykonanie wynika ze znowelizowanej w lipcu ubiegłego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachęcamy do kontaktu z nami! Możemy pomóc Państwu w przygotowaniu treści wzorcowego regulaminu bądź skonsultować regulamin, który już Państwo przygotowali.

Szczególnie zachęcamy do kontaktu gminy, które korzystają z naszego Programu Aquarius, gdyż dla Państwa konsultacje w tej sprawie będą bezpłatne.