AQUARIUS

PROGRAM AQUARIUS

AQUARIUS to narzędzie pracy każdej nowoczesnej gminy. Pomaga pracownikom odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem gospodarki ściekami dowożonymi właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie narażać na kary finansowe gminy, włodarza i siebie samego nakładane przez WIOŚ i NIK za brak kontroli.

7 dni wersji Demo

Zadzwoń aby uzyskać 7 dniowy darmowy dostęp do wersji demonstracyjnej

Wersja FREE

Bezpłatny dostęp przez okres obowiązywania umowy

Wersja PREMIUM

Cena od 249,00 zł/m-c

ZAWIERA:
 • Ewidencję podmiotów korzystających ze środowiska
 • Ewidencję zbiorników bezodpływowych
 • Ewidencję pojedynczych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni)
 • Ewidencję i sprawozdania podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe
 • Ewidencję działek podlegających opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wraz z automatycznym wyliczeniem wysokości opłaty
 • Bilansowanie zużycia wody – analiza danych i typowanie do kontroli
 • Zestawienie protokołów z kontroli instalacji (ZB lub PSOŚ)
Pełna ewidencja:
 • Zbiorników bezodpływowych
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Prywatnych studni
 • Działek podlegających opłacie związanej ze zmniejszeniem naturalnej retencji
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
 • Pełna ewidencja
 • Analiza danych statystycznych i bilansowanie zużycia
 • Typowanie działek do kontroli
 • Możliwość składania sprawozdań, ankiet, dowodów uiszczenia opłat i wyników badań ścieków przez internet
 • Monitorowanie i ostrzeganie przed nieprawidłowościami w zakresie usuwania nieczystości
 • Przypominanie mieszkańcom o obowiązkach związanych z wywozem nieczystości (automatyczna korespondencja)
 • Generowanie raportów
 • Tworzenie protokołów kontrolnych
 • Wyliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji
Korzyści dla gminy
 • Finansowe – wzrost dochodów z podatków od podmiotów asenizacyjnych oraz wzrost przychodów na zlewni
 • Zdrowotne – eliminacja zagrożeń z tytułu przenikania bakterii E. coli do ujęcia wód
 • Wizerunkowe – nowoczesna gmina dbająca o zdrowie mieszkańców
 • Ekologiczne – czystsze środowisko naturalne

Darmowa aplikacja dla mieszkańca i firm asenizacyjnych ułatwiająca zamówienie wywozu nieczystości. Do pobrania ze sklepu APP Store i Google Play: AQUARYNKA

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)