Program Aquarius – monitoring i zarządzanie nieczystościami ciekłymi

Najlepsza w Polsce Platforma do kontroli gospodarki ściekami dowożonymi
– nagrodzona GRAND PRIX TARGÓW WOD-KAN 2023

Aquarius umożliwia skuteczne prowadzenie ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych w celu prawidłowego nadzorowania gospodarki wodno-ściekowej. System wspiera jednostki samorządu terytorialnego, oczyszczalnie ścieków oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w procesie zarządzania i kontroli. 

Moduły w Programie Aquarius

MODUŁ
DLA GMINY

 • Elektroniczne ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zarządzanie informacjami o aglomeracjach
 • Automatyzacja procesów kontrolnych poprzez tworzenie planu kontroli dla wybranych/wszystkich działek
 • Tworzenie i archiwizacja elektronicznych protokołów kontroli działek
 • Zapisywanie wyników kontroli przy danej ewidencji – informacje potrzebne do sprawozdania rocznego
 • Prognozowanie ilości wytworzonych ścieków na podstawie ilości osób zamieszkałych i normy zużycia wody
 • Generowanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi (do WIOŚ i RZGW)
 • Licencja programu z nieograniczoną liczbą stanowisk
 • Prowadzenie rejestru firm asenizacyjnych wraz z monitoringiem ich funkcjonowania (zezwolenia, kontrole, sprawozdania)
 • Informacje o zawartych umowach przez firmy asenizacyjne
 • Wgląd do wygenerowanych sprawozdań kwartalnych od firm asenizacyjnych oraz archiwizowanie ich na koncie
 • Integracja z systemem stacji zlewnej i bieżące przypisywanie zrzutów nieczystości ciekłych do poszczególnych firm asenizacyjnych (jeśli zlewnia spełnia uwarunkowania technologiczne)
 • Elektroniczne ankiety – możliwość indywidualnej konfiguracji
 • Generowanie wezwań, zawiadomień, pism – możliwość edycji dokumentów o własnej treści
 • Dostęp do Programu z każdego urządzenia podłączonego do Internetu
 • Mapa geolokalizacyjna nieruchomości

MODUŁ DLA FIRM ASENIZACYJNYCH

 • Panel www do zarządzania firmą
 • Aplikacja dla kierowców
 • Własna baza klientów
 • Rejestrowanie umów z klientami
 • Generowanie gotowych umów z klientami
 • Nieograniczona liczba kierowców
 • Przyjmowanie zamówień wywozu nieczystości przez aplikację
 • Historia zrzutów na stacjach zlewnych
 • Zarządzanie dostępami użytkowników
 • Generowanie sprawozdań kwartalnych
 • Generowanie potwierdzeń odbioru/zrzutu nieczystości po każdym odbiorze/zrzucie

MODUŁ DLA MIESZKAŃCA (APLIKACJA)

 • Monitoring zapełnienia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Zamawianie wywozu z poziomu bezpłatnej aplikacji mobilnej “Aquarynka”
 • Dostęp do funkcjonalności “Giełda Wywozów”
 • Archiwizowanie potwierdzeń wywozów w formie cyfrowe

MODUŁ DLA STACJI ZLEWNEJ

 • Całodobowy monitoring zrzutów na stacji zlewnej
 • Zarządzanie umowami z firmami asenizacyjnymi
 • Zarządzanie dostępem firm asenizacyjnych do stacji
 • Wysyłanie dostępów dla firm asenizacyjnych
 • Integracja z systemem sterowania stacji zlewnej (jeśli stacja posiada techniczne możliwości)
 • Automatyczne przesyłanie danych z aplikacji firm asenizacyjnych i łączenie ich z danymi z przepływomierza stacji zlewnej
 • Monitorowanie w jednym systemie zrzutów ze wszystkich stacji zlewnych należących do oczyszczalni

FORUM URZĘDNIKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Podział na działy tematyczne
 • Możliwość dodawania własnych wątków
 • Komunikacja z urzędnikami korzystającymi z Programu
 • Zadawanie pytań na forum

ZAPYTAJ EKSPERTA

Program umożliwia zadanie pytań naszym ekspertom – na odpowiedź czekasz max. 2 dni!

Eksperci działają w następujących obszarach: technologii oczyszczających, gospodarki wodno-ściekowej, bezpieczeństwa wodnego, gospodarki obiegu zamkniętego, biogazu, osadów ściekowych, aglomeracji wodno-ściekowych.

AKADEMIA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

Akademia Edukacji Środowiskowej to projekt stworzony z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Inicjatywa powstała w celu poszerzenia świadomości środowiskowej i ekologicznej urzędników oraz przekazaniu wiedzy z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, prawa urzędniczego i nie tylko!

Więcej informacji: https://e-awos.pl/akademia/

Cennik

Ceny podano za miesiąc obowiązywania umowy/zlecenia, do których należy doliczyć 23% VAT.

Jednorazowa opłata wdrożeniowa: 1000 zł netto + 23% VAT

Rabat 10% przy jednorazowej płatności za cały rok abonamentu.

Jesteś zainteresowany Programem Aquarius?
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać pełną ofertę systemu!
biuro@e-awos.pl
+ 48 575 701 105