AQUARIUS

PROGRAM AQUARIUS

AQUARIUS no narzędzie pracy każdej nowoczesnej gminy. Pomaga pracownikom odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem gospodarki ściekami dowożonymi właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie narażać na kary finansowe gminy, włodarza i siebie samego nakładane przez WIOŚ i NIK za brak kontroli.

7 dni wersji Demo

Zadzwoń aby uzyskać 7 dniowy darmowy dostęp do wersji demonstracyjnej

Wersja FREE

Bezpłatny dostęp przez okres obowiązywania umowy

Wersja PREMIUM

Cena od 249,00 zł/m-c

ZAWIERA:
 • ewidencję podmiotów korzystających ze środowiska,
 • ewidencję zbiorników bezodpływowych,
 • ewidencję pojedynczych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni),
 • ewidencję i sprawozdania podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe,
 • ewidencję działek podlegających opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wraz z automatycznym wyliczeniem wysokości opłaty,
 • bilansowanie zużycia wody – analiza danych i typowanie do kontroli,
 • zestawienie protokołów z kontroli instalacji (ZB lub PSOŚ).
Pełna ewidencja:
 • Zbiorniki bezodpływowe
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Prywatne studnie
 • Zmniejszenie naturalnej retencji
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
 • Pełna ewidencja
 • analiza danych statystycznych i bilansowanie zużycia,
 • typowanie działek do kontroli,
 • możliwość składania sprawozdań, ankiet, dowodów uiszczenia opłat i wyników badań ścieków przez internet,
 • monitorowanie i ostrzeganie przed nieprawidłowościami w zakresie usuwania nieczystości,
 • przypominanie mieszkańcom o obowiązkach związanych z wywozem nieczystości (automatyczna korespondencja),
 • generowanie raportów,
 • tworzenie protokołów kontrolnych,
 • wyliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.
Korzyści dla gminy
 • finansowe – wzrost dochodów z podatków od podmiotów asenizacyjnych oraz wzrost przychodów na zlewni,
 • zdrowotne – eliminacja zagrożeń z tytułu przenikania bakterii E.coli do ujęcia wód,
 • wizerunkowe – nowoczesna gmina dbająca o zdrowie mieszkańców,
 • ekologiczne – czystsze środowisko naturalne.

Darmowa aplikacja dla mieszkańca i firm asenizacyjnych ułatwiająca zamówienie wywozu nieczystości. Do pobrania ze sklepu APP Store i Google Play: AQUARYNKA

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)