Program Aquarius – monitoring i zarządzanie nieczystościami ciekłymi

Czy wiesz, że co roku w niekontrolowany sposób do środowiska trafia 283 mln m3 ścieków?

Taka ilość ścieków produkowana jest rocznie przez właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze sprawozdań jakie składają gminy wynika, że tylko 6,5% ścieków tego pochodzenia jest ewidencjonowane. Niestety, nad pozostałą ilością ścieków nie ma żadnej kontroli. Trafiają one w niekontrolowany sposób do naszego środowiska. Pełną skalę problemu obrazuje „Raport dotyczący stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce a koniec 2020 roku” opublikowany przez AWOŚ w 2021 roku.

Na tak niską ewidencję ścieków składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych problemów jest zbyt duże nagromadzenie obowiązków nakładanych na osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska. To powoduje, że nie są one wstanie prowadzić w sposób rzetelny i prawidłowy kontroli na nieruchomościach. Zauważając ten problem postanowiliśmy stworzyć Program Aquarius.

AQUARIUS to narzędzie pracy każdej nowoczesnej gminy. Pomaga odciążyć urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem gospodarki ściekami dowożonymi oraz wspomóc we właściwym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. Program pozwala uniknąć otrzymania kar finansowych dla gmin, nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli. 

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (32)

Aquarius PREMIUM

Od stycznia 2023 - 249,00 zł miesięcznie
Dostęp do wszystkich funkcji programu

do końca 2022 roku
program dostępny BEZPŁATNie
PIKTOGRAMY NA STRONĘ (32)

Aquarius DEMO

Wersja testowa

DOSTĘP DO FIKCYJNYCH INFORMACJI W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z FUNKCJONALNOŚCIĄ PROGRAMU
 • pełna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • elektroniczne sprawozdania firm asenizacyjnych,
 • bezpłatna aplikacja wywozu nieczystości,
 • elektroniczne ankiety – możliwość indywidualnej konfiguracji,
 • automatyczne typowanie działek do kontroli,
 • tworzenie i archiwizacja elektronicznych protokołów kontroli,
 • monitorowanie i ostrzeganie przed nieprawidłowościami w zakresie usuwania nieczystości,
 • analiza danych statystycznych, 
 • przypominanie mieszkańcom o obowiązkach związanych z wywozem nieczystości, 
 • dostęp do Programu z każdego urządzenia podłączonego do Internetu (telefon komórkowy, komputer, tablet).
Korzyści dla gminy
 • FINANSOWE – wzrost dochodów z podatków od podmiotów asenizacyjnych oraz wzrost przychodów na zlewni,
 • ZDROWOTNE – eliminacja zagrożeń z tytułu przenikania bakterii E. coli do ujęcia wód,
 • WIZERUNKOWE – nowoczesna gmina dbająca o zdrowie mieszkańców,
 • EKOLOGICZNE – czystsze środowisko naturalne.
Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?