ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE

ANALIZA I AUDYT STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Usługa ma na celu pomóc Państwa gminie w osiągnięciu międzynarodowego zobowiązania co do uzyskania 55% poziomu recyklingu do roku 2025 oraz składowania jedynie 10% wytwarzanych odpadów do roku 2035. Osiągnięcie celów nieemisyjnej gospodarki wymaga długofalowej i spójnej strategii transformacji. Stale rosnące koszty gospodarowania odpadami, zmieniające się przepisy, problemy z infrastrukturą, zabezpieczenia roszczeń, problem z zapewnieniem zbytu na frakcje selektywnie zgromadzone, niski stan świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz osiągany niedostateczny poziom recyklingu, powodują znaczny wzrost kosztów obsługi systemu selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami.

BIOGAZOWNIE KOMUNALNE I ROLNICZE

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów ponoszonych przez gminę są: segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w wysokokaloryczny nawóz oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Takim rozwiązaniem jest biogazownia. Biogazownia może przyjmować i przetwarzać wszelkie, posegregowane odpady organiczne, począwszy od odpadów z produkcji rolnej, hodowlanej, przetwórczej – a kończąc na posegregowanych odpadach żywnościowych od każdego gospodarstwa domowego oraz osadach pościekowych z gminnej oczyszczalni.