Webinarium- dodatkowy termin: 08.09

Szanowni Państwo,

Ze względu na ogromne zainteresowanie webinarium dot. niezgodności aglomeracji z dyrektywą ściekową (pismem Ministerstwa Infrastruktury), postanowiliśmy wyznaczyć trzeci dodatkowy termin telekonferencji w dniu 08.09 o godzinie 10:00. Zainteresowane JST prosimy o kontakt pod numerem telefonu 575 667 702, bądź pod adresem biuro@e-awos.pl.