Spotkajmy się na Forum Miasteczek Polskich!

Nadajemy ważną informację  Już JUTRO pojawimy się na Forum Miasteczek Polskich! Odwiedź nasze zielone stoisko i poznaj Awosiowych przedstawicieli Agencji!Korzystasz z naszego Programu Aquarius, chcesz poznać naszą ofertę lub po prostu…

Odbierz puzzle dla swojej gminy!

Wyczekiwane puzzle dla gmin korzystających z Programu Aquarius już w naszych rękach Idealne dla szkół oraz najmłodszych mieszkańców Waszych gmin! Najbliższa okazja na wręczenie puzzli to Forum Miasteczek Polskich! Odwiedź nasze…

System kaucyjny - gospodarka opakowaniami

Plastic is Fantastic?  Chiny są największym producentem tworzyw sztucznych na świecie. Ich udział w światowej produkcji i dystrybucji plastiku szacuje się na poziomie 32%.  W Europie najczęstszym sposobem utylizacji odpadów…

Plan wykładów Akademii

Plan wykładów Akademii Edukacji Środowiskowej na WRZESIEŃ  Pierwszy wykład już coraz bliżej – września, 9:00 Przypominamy, że dla gmin korzystających z Programu Aquarius, udział w wykładach jest BEZPŁATNY przez cały okres…

Gminy w Programie Aquarius

W 1993 r. w kopalni wapieni litotamniowych w Pińczów gmina odnaleziono szczątki wieloryba, który żył przeszło 12-15 mln lat temu w płytkim morzu mioceńskim na dzisiejszym obszarze Polski. Rypinianie, aby…

Zanieczyszczający płaci?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa dwie normy postępowania związane z zasadą ”zanieczyszczający płaci”. Po pierwsze, ten kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków…