Webinarium- dodatkowy termin: 08.09

Szanowni Państwo,Ze względu na ogromne zainteresowanie webinarium dot. niezgodności aglomeracji z dyrektywą ściekową (pismem Ministerstwa Infrastruktury), postanowiliśmy wyznaczyć trzeci dodatkowy termin telekonferencji w dniu 08.09 o godzinie 10:00. Zainteresowane JST…