Spotkajmy się na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach!

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska jako partner wydarzenia pojawi się podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się 11-12 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach. 

Mamy przyjemność poprowadzić aż 3 debaty:

Pierwsza debata dotyczyć będzie bezpieczeństwa wody oraz planowanych zmian w ustawie – Prawo wodne. Przedstawimy również nasz specjalistyczny Program Aquarius pozwalający zarządzać gospodarką wodno-ściekową. 

Podczas drugiej debaty przedyskutujemy temat redukcji stężenia zanieczyszczeń w przestrzeni miejskiej, wpływu smogu na zdrowie obywateli oraz zaprezentujemy system filtracji antysmogowej – ATANOX.

Trzecią debatę poświęcimy zagospodarowaniu organicznych odpadów komunalnych zalegających na składowiskach i wykorzystaniu ich do produkcji energii. Przedstawimy również proces suchej fermentacji na przykładzie rozwiązań technologicznych firmy AAT&ANKA.

Spotkajmy się na naszym stoisku promocyjnym!