Konferencja Senatu RP dot. wyzwań dla sektora gospodarki wodno-ściekowej w dobie Zielonego Ładu

18 marca 2022 r. odbyła się konferencja Senatu RP dotycząca wyzwań dla sektora gospodarki wodno-ściekowej w dobie Zielonego Ładu. 
Romuald Lenkajtis – Prezes AWOŚ przedstawił informacje na temat:
„Dbając o bezpieczeństwo wodne. Raport o stanie gospodarki ściekowej w Polsce. Rzeczywistość, potrzeby, zagrożenia”.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z konferencji!