ATANOX wyróżniony w Konkursie „Innowator ESG 2022”

ATANOX wyróżniony w Konkursie „Innowator ESG 2022” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie ESG. 

Konkurs promuje najlepsze praktyki z zakresu ESG, zrównoważonego rozwoju oraz CSR, czyli społecznie odpowiedzialnego biznesu. Celem projektu było wyróżnienie rozwiązań, które m.in.: pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych. 

Dziękujemy za wyróżnienie naszej innowacji umożliwiającej skuteczną walkę ze smogiem!