Ankieta sprawozdawcza KPOŚK za 2022 r. - nowy wzór

PGW Wody Polskie opublikowało nowy wzór ankiety dla gmin w zakresie sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2022.

Nowy wzór dokumentu składa się aktualnie z trzech arkuszy:

  • Aglomeracje 2022 r.

  • Oczyszczalnie 2022 r.

  • „KP 2022 r.” (Końcowy Punkt Zrzutu)

Wypełnioną ankietę – sprawozdanie należy przekazać w wersji papierowej oraz drogą mailową w wersji elektronicznej (edytowalnej) do właściwego RZGW do 28 lutego 2023 r.

Aby przybliżyć Państwu zmiany i zakres sprawozdania wymagający szczegółowej uwagi, zapraszamy na bezpłatne webinary, o których informujemy na naszej stronie głównej w “zakładce”

Zapoznamy Państwa ze zmianami w dokumencie oraz omówimy najważniejsze kwestie związane z wypełnieniem wzoru.

Zachęcamy do udziału!