XL Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 29-30 czerwca uczestniczymy w XL Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na zaproszenie Grzegorza Jakucia – Przewodniczącego Zarządu Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 
Prezes AWOŚ zapoznał uczestników z nowymi wyzwaniami gospodarki odpadami w latach 2023-2025.
 
Beata przedstawiła najważniejsze zmiany w Prawie wodnym i innych ustawach w zakresie gospodarki nieczystościami dowożonymi. Dodatkowo zaprezentowała Program Aquarius i jego najważniejsze funkcjonalności 🌟