Współpraca AWOŚ x POL-EKO

Jeszcze nie wszyscy zapoznali się z tą informacją, dlatego nagłaśniamy! 📢
 
Jak dobrze wiecie, Program Aquarius to nie tylko wsparcie dla urzędów gmin i firm asenizacyjnych, ale i oczyszczalni ścieków. W trosce o każdy obszar działań Programu postanowiliśmy pójść jeszcze dalej!
 
Co DLA WAS oznacza nasza współpraca z Pol-Eko❓
 
Połączenie funkcjonalności Aquariusa z najnowszą wersją oprogramowania FEKO+ to duet idealny do stworzenia pełnego i cyfrowego obiegu informacji o ściekach dowożonych! Moduł dla stacji zlewnych jest teraz dostępny w wersji pełnej automatyzacji zrzutu!
 
Cieszymy się ze współpracy oraz nadchodzących planów! 🤝