Spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

10 kwietnia br. uczestniczyliśmy w spotkaniu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.
 
Tematem spotkania był nowy obowiązek gmin, czyli sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych, które omówił nasz ekspert ds. nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami – Paweł Koprowski.
 
W wykładzie uczestniczyła również Beata Bejma, omawiając system Aquarius, który na ten moment wybrało już ponad 440 gmin!
 
Dziękujemy za zaproszenie oraz aktywny udział w spotkaniu!