Rośliny energetyczne

Rośliny energetyczne
 
🌿 Uprawy energetyczne to uprawy roślin prowadzące do pozyskania biomasy na cele energetyczne, czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii (OZE). / www.pl.wikipedia.org
 
💥 Rośliny energetyczne to rośliny uzyskujące duże przyrosty masy w stosunkowo krótkim czasie, nadające się głównie do spalenia i uzyskujące dużo energii cieplnej. / www.oodr.pl
 
W Polsce najczęściej uprawia się takie rośliny energetyczne jak: wierzba (energetyczna, ostrolistna, wiciowa), topola hybrydowa, miskant olbrzymi, słonecznik bulwiasty czy też róża wielokwiatowa.
 
Energetyczne wykorzystanie drzew jest bardziej opłacalne (ekonomicznie i środowiskowo) niż rośliny nie będące drzewami, ponieważ odznaczają się znacznie wyższą wartością opałową, mniejszą wilgotnością oraz o wiele mniejszą ilością pozostawianego popiołu. / www.magazynbiomasa.pl
 
✅ Biomasa jest przekształcana w energię poprzez różne procesy, a w tym: bezpośrednie spalanie w celu wytworzenia ciepła, konwersję termochemiczną do produkcji paliw stałych, gazowych i ciekłych, konwersję chemiczną w celu produkcji paliw płynnych oraz biologiczną konwersję do produkcji paliw płynnych i gazowych. / www.swiatoze.pl