Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

02 lutego Rada Ministrów zatwierdziła plan “Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Nowy dokument klaruję wizję Polski w obszarze transformacji energetycznej. Jednostki Samorządu Terytorialnego, powinny zwrócić szczególną uwagę na strategię rozwoju gmin pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego, a także zeroemisyjnych źródeł energii.