Płonące składowiska odpadów – wypadek czy celowe działanie?

📝 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyróżnia trzy typy składowisk odpadów: niebezpieczne, obojętne oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.

W przypadku odpadów, które zostały zdeponowane/porzucone w środowisku, a sprawca odpowiedzialny za deponowanie odpadów jest nieznany, mamy do czynienia z nielegalnym składowaniem odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. /Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

💥 Pożary składowisk odpadów stanowią ogromne zagrożenie dla całego ekosystemu, ponieważ zanieczyszczają powietrze, glebę i wodę.

💥 Składowiska odpadów płoną samoistnie lub są podpalane. Jest to wynik m.in. wysokich kosztów utylizacji odpadów czy też niedoboru instalacji.

W latach 2017–2022 w Polsce wystąpiły 7️⃣5️⃣4️⃣ pożary miejsc gromadzenia odpadów (w tym również w miejscach nielegalnych). /Najwyższa Izba Kontroli

👩‍🏫 🌲 Rozwiązania – prowadzenie edukacji ekologicznej, poprawa selektywnej zbiórki odpadów, postrzeganie odpadów jako cennych surowców, wprowadzenie skutecznych metod łapania i karania sprawców, stosowanie technologii zapewniających prowadzenie bezpiecznego składowiska dla środowiska i ludzi.