Konferencja - Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

Witamy się z konferencji Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego 👋
 
🗯️ Reprezentuje nas Beata Bejma, która miała przyjemność omówić aktualne problemy, wyzwania, ale i również propozycje rozwiązań w kontekście gospodarki nieczystościami ciekłymi w woj. podkarpackim.
 
Przy takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć oczywiście Pol-Eko, co też zaowocowało wspólnym zdjęciem ✨
 
Wraz z POL-EKO zaprezentowaliśmy uczestnikom moduł dla stacji zlewnych, który przy pełnej automatyzacji pozwala m.in. na:
🔸 monitorowanie zrzutów na stacjach zlewnych 24/7,
🔸 integrację z systemem sterowania stacji zlewnej FEKO+,
🔸 automatyczne przesyłanie danych z aplikacji firm asenizacyjnych i łączenie ich z danymi z przepływomierza stacji zlewnej.