Bezpłatny webinar dla woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego

28 czerwca odbędzie się bezpłatny webinar dla gmin z województw warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego pt.: Kontrola właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz firm asenizacyjnych w świetle aktualnych przepisów.
 
Spotkanie poprowadzi Paweł Koprowski – ekspert Agencji w obszarze nieczystości ciekłych oraz gospodarki odpadami.
 
Link do formularza zgłoszeniowego: