Bądź odpowiedzialny, sprzątaj po swoim psie!

Jestem odpowiedzialny/a, sprzątam po swoim psie
 
🐕 W Polsce żyje ok. 7,6 milionów psów.
 
Średniej wielkości pies produkuje za życia aż tonę odchodów, które są problemem ekologicznym, a także ryzykiem dla zdrowia i życia ludzi.
Psie odchody należy wyrzucać do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz do specjalnych pojemników przeznaczonych na psie odchody. / www.odpady.org
 
❌ Nie wolno wyrzucać psich odchodów do pojemnika na „bio”, ponieważ zanieczyszcza to odpady kuchenne i ogrodowe.
 
Nieposprzątanie po swoim psie jest wykroczeniem. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. / Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń