AWOŚ w wywiadzie Eko-opcja 10.06.2023

Program Eko-opcja związany jest z ekologią oraz ochroną środowiska 🌿
 
W wydaniu z 10 czerwca pojawił się wywiad z Klarą Ramm, ekspertką Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz AWOŚ. W temacie nieczystości ciekłych oraz naszego Raportu – Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce (grudzień 2020) wypowiedział się również Romuald Lenkajtis – Prezes AWOŚ.
 
Wspomniany został również Program Aquarius jako narzędzie, które zapobiega problemom nielegalnego trafiania nieczystości do środowiska! ❌