2 edycja Forum Miasteczek Polskich

𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗠𝗶𝗮𝘀𝘁𝗲𝗰𝘇𝗲𝗸 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗰𝗵 21-22 września 2022 r.Piotr Tarnowski – Dyrektor Biura Inwestycji Biogazowych uczestniczył w panelu dotyczącym dążenia do samowystarczalności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego oraz planowania i zarządzania energią. Drugiego…