Bezpłatne Webinarium

Szanowni Państwo,

W imieniu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska pragnę serdecznie zaprosić na bezpłatne webinarium– „Obszary Funkcjonalne w Nowej Perspektywie Finansowej UE: szanse i wyzwania dla JST”

Webinarium odbędzie się 25 marca 2021r. o godzinę 11:00 za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Webinarium poprowadzi dr Maciej Dudziak – Inżynier Kontaktu projektów unijnych, autor i kierownik ponad 100 projektów finansowanych ze środków unijnych, współtwórca kilku obszarfów funkcjonalnych w latach 2010-2017.

Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania grupy jednostek samorządowych, które powinny stanowić przeciwwagę i uzupełnienie regionu.

Celem opracowania Obszaru Funkcjonalnego jest stworzenie w oparciu o wspólną infrastrukturę zintegrowanej oferty bazującej na walorach naturalnych i wykreowanych produktach turystycznych. Poprzez opracowanie diagnozy problemów i rozwiązań w zakresie rekomendacji, którym oczekiwanym efektem stanie się sieciowanie poszczególnych przedsięwzięć na terenie Obszaru Funkcjonalnego.
Celem pośrednim ustanowienie regionalnego Obszaru Funkcjonowania jest ułatwienie pozyskiwania środków z programów wspólnotowych (INTERREG), krajowych (programy rządowe) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Chętne jednostki samorządowe zapraszamy do wcześniejszego kontaktu w celu udostępnienia informacji niezbędnych do wzięcia udziału w szkoleniu on – line. REJESTRACJA odbywa się przez zgłoszenie pod adres: laura.zadlo@e-awos.pl