Services

Przegląd obszarów i granic aglomeracji wynikający z przepisów art. 92 ustawy Prawo wodne.
Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa, uregulowanym w przepisie art. 83 Prawa zamówień publicznych. Jest to analiza wykonywana…
Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne - instalacje oczyszczające powietrze, które poprawiają komfort życia i zdrowia mieszkańców, poprzez usuwanie z…
Specjalistyczne narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - protokoły, kontrola wywozu,…
Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania grup jednostek samorządowych, które powinny stanowić przeciwwagę i uzupełnienie regionu.…
Dokumenty planistyczne niezbędne do przygotowania Gminy do maksymalnej absorpcji dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2021-2027 - Program…
Analizy przyczynowo - skutkowe, planowanie rozwoju inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej m. in. pod kątem dotacji UE na…
Przegląd obszarów i granic aglomeracji wynikający z przepisów art. 92…
Read more
Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa, uregulowanym w…
Read more
Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne - instalacje oczyszczające powietrze,…
Read more
Specjalistyczne narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje…
Read more
Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania…
Read more
Dokumenty planistyczne niezbędne do przygotowania Gminy do maksymalnej absorpcji dotacji…
Read more
Analizy przyczynowo - skutkowe, planowanie rozwoju inwestycji w zakresie gospodarki…
Read more