Zenon Świgoń

Ekspert ds. gospodarki wodno-ściekowej
ZENON ŚWIGOŃ

Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od 2001 do 2015 roku. Projektant 7 oczyszczalni ścieków do 1000 m3/d, kilkunastu projektów kanalizacji, kilkudziesięciu koncepcji sieci kanalizacyjnych, przeglądów i wyznaczania aglomeracji. Współautor I programu KPOŚK i poprawek w kolejnych aktualizacjach i rozporządzeniach. W kilkudziesięciu przypadkach biegły zewnętrzny i sądowym w sprawach przetargów publicznych. Aktualnie Ekspert Regionalnych Programów Operacyjnych oraz rzeczoznawca PZITS nr 2032/2006 z dziedziny ochrona wód i gospodarka ściekowa.

608 041 201

zenon@swigon.pl