Paweł Koprowski

Ekspert w obszarze nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami
PAWEŁ KOPROWSKI

Nauczyciel w latach 1994-2007, od 2014 do 2018 pełnił rolę Wójta gminy Kraszewice. Pracował również w sprzedaży (branża edukacyjna) od 2007 do 2014 r. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz analizuje przepisy oraz rynek w obszarze gospodarki nieczystościami ciekłymi. Tworzy opracowania dotyczące optymalizacji zarządzania gospodarką nieczystościami ciekłymi. Promuje rozwiązania dedykowane monitorowaniu obiegu nieczystości ciekłych. Współpracuje z PHU IMPEX jako Doradca ds. Relacji z Samorządami/Manager Sprzedaży.

pawel.koprowski@e-awos.pl