Przegląd obszarów i granic aglomeracji wynikający z przepisów art. 92 ustawy Prawo wodne.
Read more
Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa, uregulowanym w przepisie art. 83 Prawa zamówień publicznych. Jest to analiza wykonywana…
Read more
Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne - instalacje oczyszczające powietrze, które poprawiają komfort życia i zdrowia mieszkańców, poprzez usuwanie z…
Read more
Specjalistyczne narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - protokoły, kontrola wywozu,…
Read more
Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania grup jednostek samorządowych, które powinny stanowić przeciwwagę i uzupełnienie regionu.…
Read more