Specjalistyczne narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - protokoły, kontrola wywozu,…
Read more