Przegląd obszarów i granic aglomeracji wynikający z przepisów art. 92 ustawy Prawo wodne.
Read more
Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa, uregulowanym w przepisie art. 83 Prawa zamówień publicznych. Jest to analiza wykonywana…
Read more
ATANOX – System Filtracji Antysmogowej
Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne - instalacje oczyszczające powietrze, które poprawiają komfort życia i zdrowia mieszkańców, poprzez usuwanie z…
Read more
AQUARIUS
Specjalistyczne narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - protokoły, kontrola wywozu,…
Read more
Analizy Antysmogowe
Analiza pozwoli zidentyfikować i zaproponować rozwiązanie jak poprawić jakość powietrza w przestrzeni miejskiej poprzez napowietrzanie korytarzy czystego powietrza.
Read more