Przegląd obszarów i granic aglomeracji

Przegląd obszarów i granic aglomeracji wynikający z przepisów art. 92 ustawy Prawo wodne.

Zakres opracowania zawiera:

 • charakterystykę aglomeracji, istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 • charakterystykę oczyszczalni ścieków, pojedynczych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe).
 • rodzaje i ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji,
 • informacje o gospodarce osadowej, obszarach ochronnych,
 • analizę zgodności obszarów i granic aglomeracji z rozporządzeniami oraz stanem bieżącym,
 • analizę obszarową (obszary do włączenia i wyłączenia z aglomeracji),
 • analizę zgodności wielkości ładunku ścieków przemysłowych,
 • weryfikację RLM aglomeracji.oszacowanie kosztów przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji,
 • zgodność z dyrektywą Rady 91/271/EWG,
 • uwarunkowania spełnienia przez aglomeracje wymogów dyrektywy 91/271/EWG,
 • warunki osiągnięcia celów dyrektywy,
 • zgodność z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 lipca 2019r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy ścieków do w lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
WYZNACZENIE LUB AKTUALIZACJA GRANIC I OBSZARÓW AGLOMERACJI
 • Przygotowanie projektu uchwały zawierającej część opisową oraz załącznik graficzny w skali 1;10000
 • Opiniowanie i uzgodnienie projektu uchwały z ZZ PGW Wody Polskie oraz RDOŚ
Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)