Lider programu „Nasz BIOgaz”

Piotr Tarnowski

Piotr Tarnowski
Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową i zagospodarowaniem biogazu. Doświadczenia zbierał przy realizacji dużych oczyszczalni ścieków, takich jak Gdańsk-Wschód, Kraków-Płaszów, Bydgoszcz-Fordon, Kraków-Kujawy, Brzeg czy Grudziądz.Posiada doświadczenie przy realizacji zarówno biogazowni związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, jak i biogazowni rolniczych, lub zrealizowanych na odpadach organicznych ( odpady kuchenne, przeterminowania żywność, odpady poubojowe, odpady z przetwórstwa warzywno-owocowego). Uczestniczył w realizacji ponad 10 biogazowni rolniczych i odpadowych. Jako były marynarz, jest zafascynowany morzem, i gospodarką morską. A poza tym fan sportu, zwłaszcza piłki nożnej, siatkówki i nart.
780-021-061