Zrównoważone rolnictwo, czyli jakie?

Zrównoważone rolnictwo, czyli jakie?
 
🏞 Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. / www.rolnictwozrownowazone.pl
 
👩‍🏫 Największą przeszkodą we wprowadzaniu zasad zrównoważonego rolnictwa jest brak edukacji, a drugą jest brak kapitału posiadanego przez rolników. / www.wikifarmer.com
 
🎋 Rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne nie są tożsamymi pojęciami. To co łączy obydwa te pojęcia to konieczność ochrony gleb, wody i powietrza przed zniszczeniem i troska o pozostałe zasoby środowiska naturalnego. Rolnictwo ekologiczne opiera się na całkowitej rezygnacji z chemicznych środków ochrony roślin, natomiast ideą zrównoważenia jest ich stosowanie zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. / www.sodr.pl
 
Wspólna polityka rolna (WPR) to wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez Unię Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednym z celów WPR od 2020 roku jest wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. / www.pl.wikipedia.org