Zielony Ład - szereg zmian, które dotyczą gmin

Do 2025 roku planowany jest szereg inicjatyw z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, jak i założeń Europejskiego Zielonego Ładu. ♻️
 
Strategia “Od pola do stołu” zakłada wspieranie rolników 🧑‍🌾 w przejściu na bardziej zrównoważone metody produkcji, takie jak rolnictwo ekologiczne czy zintegrowane systemy produkcji żywności. Celuje się w osiągnięcie 25% udziału rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw do 2030 roku!
 
Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku, która zawiera cele i działania na rzecz ochrony i przywracania ekosystemów oraz zatrzymania utraty bioróżnorodności. Obszary chronione w Polsce mają się zwiększyć trzykrotnie!
 
Poniższe cele pozwolą gminom na funkcjonowanie zgodne z założeniami Zielonego Ładu, jak i zielonej transformacji zamieszkiwanych obszarów 👇