XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

📍Dzisiejsza lokalizacja AWOŚ: Warszawa
 
Mamy przyjemność uczestniczyć w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wracamy dopiero jutro, zatem zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku – znajdziecie nas po Aquariusowej ściance 💧