XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 28-29 kwietnia br. odbywa się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Hotelu Lipowy Most, w Puszczy Knyszyńskiej.
Podczas dzisiejszych obrad, Prezes Romuald Lenkajtis poruszył kwestie związane ze stanem gospodarki wodno-ściekowej w Polsce oraz przedstawił najistotniejsze zmiany i potrzebne działania w celu poprawy sytuacji naszego kraju w tym zakresie.