Webinarium dot. "Woda coraz lepszej jakości. Unijna dyrektywa i niezbędne inwestycje"

 “(Nie)zbędne inwestycję i charakterystyka sieci wodociągowej w Polsce”- to temat, który Helena Goderska omówiła podczas wystąpienia na webinarium dot. “Woda coraz lepszej jakości. Unijna dyrektywa i niezbędne inwestycje”. Wydarzenie organizowane zostało w dniu 22.07 przez wydawnictwo ABRYS.