Webinar: Plany Bezpieczeństwa Wody - rozwiązanie minimalizujące zagrożenie dla mieszkańców gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stawia wiele wymagań przed przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Niezwykle istotnym tematem staje się wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę. Niestety, czas upływa nieubłaganie.

Dyrektywa zakłada wdrożenie trzech kluczowych części, których daty wykonania są już znane:

– Ocena ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody – do 31.12.2026 r.

– Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę – do 30.06.2028 r.

– Ocena ryzyka w wewnętrznych systemach zaopatrzenia w wodę – do 30.06.2028 r.

Wytyczne WHO, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia wprowadzają metodologię właściwą do oceny ryzyka dla systemów zaopatrzenia w wodę pod nazwą Plany Bezpieczeństwa Wody.

Dlaczego wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wody (PBW) jest tak istotne? Ponieważ stanowi najskuteczniejsze narzędzie ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz w momencie wejścia w życie ustawy stanowiącej odzwierciedlenie dyrektywy, wykonanie ich stanie się koniecznością.

Utworzenie takiego dokumentu jest złożone i czasochłonne – nawet do 9 miesięcy, ze względu na liczne kryteria, które należy spełnić.

W związku z powyższym, zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze poświęconym tematyce Planów Bezpieczeństwa Wody.

Temat: Plany Bezpieczeństwa Wody – rozwiązanie minimalizujące zagrożenie dla mieszkańców gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę

Prowadząca: mgr inż. Helena Goderska – Dyrektor Zespołu Realizacji Projektów. Jej specjalizacją jest gospodarka wodno-ściekowa. Tworzyła koncepcje rozwoju sieci kanalizacyjnych, PFU dla sieci oraz oczyszczalni ścieków, wykonuje przeglądy aglomeracji, a także wyznacza nowe. Pełni również rolę pełnomocnika gmin w procesie uzgadniania aglomeracji z PGW Wody Polskie i RDOŚ. W dotychczasowej pracy wykonywała także dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego, takie jak strategie rozwoju gmin oraz programy rewitalizacji. Autorka artykułów branżowych do miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Termin: 20 czerwca 2024 (czwartek)
Godzina: 9:00

Udział bezpłatny

Na spotkaniu omówione zostaną następujące kwestie:
– Czy stworzenie PBW jest trudne?
– Proces opracowania i wdrożenia PBW
– Główne kroki przy opracowywaniu PBW
– Aquarius PBW
– Do kiedy należy wykonać, gdzie złożyć
– Kary finansowe

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/okrLZqUtxmN4bcb96

* Link do webinaru zostanie przesłany na podane w formularzu adresy e-mail, dzień przed spotkaniem.